BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Jeremije - 45. glava

  1. Riječ koju reče Jeremija prorok Varuhu sinu Nirijinu, kad pisaše ove riječi u knjigu iz usta Jeremijinijeh, četvrte godine Joakima sina Josijina, govoreći: Isa. 50, 4. Jer. 36, 1. Jer. 36, 4. Jer. 36, 32. Jer. 46, 2.
  2. Ovako veli Gospod Bog Izrailjev za tebe, Varuše:
  3. Rekao si: teško meni! jer Gospod dodade mi žalost na tugu; iznemogoh uzdišući, i mira ne nalazim.
  4. Reci mu ovo: ovako veli Gospod: evo, što sam sagradio ja razgrađujem, i što sam posadio iskorenjavam po svoj toj zemlji. Isa. 5, 5.
  5. A ti li ćeš tražiti sebi velike stvari? Ne traži; jer evo, ja ću pustiti zlo na svako tijelo, govori Gospod; ali ću tebi dati dušu tvoju mjesto plijena u svijem mjestima, kuda otideš. 1.Moj. 6, 12. Psal. 4, 6. Isa. 66, 16. Jer. 21, 9. Jer. 38, 2. Mat. 6, 34.