BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Jeremije - 43. glava

 1. A kad izgovori Jeremija svemu narodu sve riječi Gospoda Boga njihova, koje mu Gospod Bog njihov zapovjedi za njih, sve te riječi,
 2. Tada Azarija sin Osajin i Joanan sin Karijin i svi oni ljudi oholi rekoše Jeremiji govoreći: nije istina što govoriš; nije te poslao Gospod Bog naš da nam kažeš: ne idite u Misir da se ondje stanite. Psal. 12, 4. Jer. 5, 13. Jer. 42, 1. Mal. 3, 13. 2.Sol. 2, 10.
 3. Nego Varuh sin Nirijin podgovara te na nas da nas preda u ruke Haldejcima da nas pogube ili da nas presele u Vavilon.
 4. I tako Joanan sin Karijin i sve vojvode i sav narod ne poslušaše glasa Gospodnjega da ostanu u zemlji Judinoj.
 5. Nego Joanan sin Karijin i sve vojvode uzeše sav ostatak Judin koji se bijaše vratio da živi u zemlji Judinoj iz svijeh naroda u koje bijahu razagnani, Jer. 40, 11.
 6. Ljude i žene i djecu i kćeri careve, i sve duše što bijaše ostavio Nevuzardan zapovjednik stražarski s Godolijom sinom Ahikama sina Safanova, i Jeremiju proroka i Varuha sina Nirijina, Jer. 39, 10. Jer. 41, 10.
 7. I otidoše u zemlju Misirsku, jer ne poslušaše glasa Gospodnjega; i dođoše do Tafnesa. Isa. 30, 4. Jer. 2, 16. Jer. 44, 1. Jer. 44, 24.
 8. I dođe riječ Gospodnja Jeremiji u Tafnesu govoreći: Jer. 46, 14.
 9. Uzmi u ruke velikoga kamenja, i pokrij ga kalom u peći za opeke što je na vratima doma Faraonova u Tafnesu da vide Judejci;
 10. I reci im: ovako veli Gospod nad vojskama Bog Izrailjev: evo, ja ću poslati i dovesti Navuhodonosora cara Vavilonskoga slugu svojega, i metnuću prijesto njegov na ovo kamenje koje sakrih, i razapeće carski šator svoj na njemu. Jer. 25, 9. Jer. 27, 6. Jer. 46, 13. Jezek. 29, 18. Jezek. 29, 20. Dan. 2, 21.
 11. Jer će doći i zatrti zemlju Misirsku; ko bude za smrt otići će na smrt, ko za ropstvo, u ropstvo, ko za mač, pod mač. Jer. 15, 2. Jer. 44, 13. Jer. 46, 13. Jezek. 29, 10. Zah. 11, 9.
 12. I raspaliću oganj u kućama bogova Misirskih; i popaliće ih i odvešće ih u ropstvo, i ogrnuće se zemljom Misirskom kao što se pastir ogrće plaštem svojim, i otići će odande s mirom. 2.Moj. 12, 12. Isa. 19, 1. Jer. 46, 25. Jer. 49, 27.
 13. I izlomiće stupove u domu sunčanom što je u zemlji Misirskoj, i kuće bogova Misirskih popaliće ognjem. Jezek. 26, 12.