BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Jeremije - 41. glava

 1. A sedmoga mjeseca dođe Ismailo sin Netanije sina Elisamina, carskoga roda, i knezovi carevi, deset ljudi s njim, ka Godoliji sinu Ahikamovu u Mispu, i jedoše ondje u Mispi s njim. 2.Car. 25, 25. Psal. 41, 9. Jer. 40, 6. Jer. 40, 8. Jezek. 5, 4. Luka 22, 21.
 2. Potom usta Ismailo sin Netanijin i deset ljudi što bijahu s njim, i ubiše mačem Godoliju sina Ahikama sina Safanova; tako pogubiše onoga koga bješe postavio car Vavilonski nad zemljom. 2.Sam. 3, 27. 2.Car. 25, 25. Psal. 41, 9.
 3. I sve Judejce koji bijahu s njim, s Godolijom, u Mispi, i Haldejce koji se zatekoše ondje, vojnike, pobi Ismailo. Psal. 52, 1. Prič. 1, 16. Rim. 3, 15.
 4. A sjutradan pošto ubi Godoliju, dok još niko ne dozna,
 5. Dođoše ljudi iz Sihema, iz Siloma i iz Samarije, osamdeset ljudi, obrijane brade i razdrtijeh haljina i isparani po tijelu, i imahu u rukama dar i kad, da prinesu u dom Gospodnji. 1.Moj. 33, 18. 3.Moj. 19, 27. 5.Moj. 14, 1. Isu. 18, 1. Isu. 24, 32. 1.Sam. 1, 7. 2.Car. 25, 9. Isa. 15, 2. Jer. 7, 12. Jer. 7, 14. Jer. 50, 4.
 6. Tada Ismailo sin Netanijin izide im na susret iz Mispe i iđaše plačući, i sretavši se s njima reče im: hodite ka Godoliji sinu Ahikamovu.
 7. A kad dođoše usred grada, pokla ih Ismailo sin Netanijin s ljudima koji bijahu s njim i baci ih u jamu.
 8. A među njima se nađe deset ljudi koji rekoše Ismailu: nemoj nas pogubiti, jer imamo sakriveno blago u polju, pšenice i ječma i ulja i meda. I ostavi ih, i ne pobi ih s braćom njihovom.
 9. A jama u koju pobaca Ismailo sva tjelesa ljudi koje pobi uz Godoliju bijaše ona koju načini car Asa bojeći se Vase cara Izrailjeva; i Ismailo sin Netanijin napuni je pobijenijeh ljudi. Isu. 10, 16.
 10. I zarobi Ismailo sav ostatak naroda što bijaše u Mispi, kćeri careve i sav narod što bješe ostao u Mispi, nad kojim bješe postavio Nevuzardan zapovjednik stražarski Godoliju sina Ahikamova; i zarobivši ih Ismailo sin Netanijin pođe da prijeđe k sinovima Amonovijem.Nem. 2, 10. Nem. 2, 19. Jer. 40, 7. Jer. 40, 14. Jer. 43, 6.
 11. Ali Joanan sin Karijin i sve vojvode što bijahu s njim čuše sve zlo što učini Ismailo sin Netanijin. Jer. 40, 7. Jer. 40, 13.
 12. Tada uzeše sve svoje ljude i pođoše da udare na Ismaila sina Netanijina, kojega nađoše kod velike vode u Gavaonu. 2.Sam. 2, 13.
 13. I sav narod što bješe s Ismailom kad vidje Joanana sina Karijina i sve vojvode što bjehu s njim, obradova se,
 14. I sav narod što Ismailo zarobi iz Mispe obrnu se i otide k Joananu sinu Karijinu.
 15. A Ismailo sin Netanijin pobježe s osam ljudi od Joanana, i otide k sinovima Amonovijem. 1.Sam. 30, 17. 1.Car. 20, 20.
 16. I tako Joanan sin Karijin i sve vojvode što bijahu s njim uzeše sav ostatak naroda što povratiše od Ismaila sina Netanijina, koji ubiv Godoliju sina Ahikamova bješe ih odveo iz Mispe, vojnike i žene i djecu i dvorane, i odvedoše ih iz Gavaona;
 17. I otišavši stadoše u gostionici Himamovoj kod Vitlejema, da bi otišli i prešli u Misir, 2.Sam. 19, 37.
 18. Radi Haldejaca, jer ih se bojahu, što Ismailo sin Netanijin ubi Godoliju sina Ahikamova, kojega bješe postavio car Vavilonski nad zemljom. Jer. 40, 5.