BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Jeremije - 33. glava

HAC logo
 1. I dođe riječ Gospodnja Jeremiji drugi put dok još bijaše zatvoren u trijemu od tamnice, govoreći: Jer. 32, 2. Jer. 37, 21.
 2. Ovako veli Gospod koji čini to, Gospod koji udešava i potvrđuje to, kojemu je ime Gospod: Isa. 37, 26.
 3. Zovi me, i odazvaću ti se, i kazaću ti velike i tajne stvari, za koje ne znaš. 1.Moj. 18, 17. 5.Moj. 4, 7. 5.Moj. 4, 29. Psal. 50, 15. Isa. 55, 6. Jer. 23, 35. Jer. 29, 12. Dela. 2, 21.
 4. Jer ovako veli Gospod Bog Izrailjev za domove ovoga grada i za domove careva Judinijeh koji će se razvaliti opkopima i mačem, Jer. 32, 24.
 5. I za one koji dođoše da se biju s Haldejcima, ali će ih napuniti mrtvijem tjelesima ljudi koje ću pobiti u gnjevu svom i u jarosti svojoj odvrativ lice svoje od toga grada za svu zloću njihovu:
 6. Evo, ja ću ga iscijeliti i zdravlje mu dati, iscijeliću ih i pokazaću im obilje mira, postojanoga mira. Jer. 30, 17.
 7. Jer ću povratiti roblje Judino i roblje Izrailjevo, i sazidaću ih kao prije. Isa. 1, 26. Jer. 32, 44.
 8. I očistiću ih od svakoga bezakonja njihova kojim mi sagriješiše, i oprostiću im sva bezakonja njihova, kojima mi sagriješiše i kojima se odmetnuše od mene. Psal. 85, 2. Isa. 40, 2. Jer. 31, 34. Mih. 7, 18. Zah. 13, 1. Jevr. 9, 13. 1.Jov. 1, 7.
 9. I biće mi milo ime i hvala i slava u svijeh naroda na zemlji koji će čuti za sve dobro što ću im učiniti, i uplašiće se i drktaće radi svega dobra i radi svega mira što ću im ja dati. Jezd. 1, 2. Isa. 60, 5. Isa. 62, 7. Jer. 13, 11. Jer. 49, 25. Jezek. 39, 13.
 10. Ovako veli Gospod: na ovom mjestu, za koje vi velite da je pusto i nema u njemu ni čovjeka ni živinčeta, u gradovima Judinijem i po ulicama Jerusalimskim opustjelim da nema čovjeka ni stanovnika ni živinčeta, opet će se čuti
 11. Glas radostan i glas veseo, glas ženikov i glas nevjestin, glas onijeh koji će govoriti: slavite Gospoda nad vojskama, jer je dobar Gospod, jer je dovijeka milost njegova; koji će prinositi prinose zahvalne u domu Gospodnjem; jer ću vratiti roblje ove zemlje kao što je bilo prije, govori Gospod.3.Moj. 7, 12. 1.Dnev. 16, 8. 2.Dnev. 5, 13. 2.Dnev. 29, 31. Psal. 107, 22. Jona 2, 10. Jevr. 13, 15. Otkr. 18, 23.
 12. Ovako veli Gospod nad vojskama: na ovom mjestu pustom, gdje nema čovjeka ni živinčeta, i u svijem gradovima njegovijem opet će biti torovi pastirski da počivaju stada. Isa. 65, 10.
 13. U gradovima po gorama, u gradovima po ravnici i u gradovima južnijem i u zemlji Venijaminovoj i oko Jerusalima i po gradovima Judinijem opet će prolaziti stada ispod ruku brojačevijeh, veli Gospod. 3.Moj. 27, 32. Jer. 17, 26.
 14. Evo, idu dani, govori Gospod, kad ću izvršiti ovu dobru riječ koju rekoh za dom Izrailjev i za dom Judin. Jer. 23, 5. Jer. 29, 10. Jer. 32, 42.
 15. U te dane i u to vrijeme učiniću da proklija Davidu klica prava, koja će činiti sud i pravdu na zemlji. Isa. 4, 2. Jer. 17, 25.
 16. U te dane spašće se Juda, i Jerusalim će stajati bez straha, i zvaće se: Gospod pravda naša. 5.Moj. 33, 28. Psal. 4, 1. Isa. 45, 17. Jezek. 48, 35.
 17. Jer ovako veli Gospod: neće nestati Davidu čovjeka koji bi sjedio na prijestolu doma Izrailjeva.
 18. Ni sveštenicima Levitima neće nestati preda mnom čovjeka koji bi prinosio žrtvu paljenicu i palio dar i klao žrtvu dovijeka. Mal. 1, 11. Rim. 12, 1. 1.Pet. 2, 5. 1.Pet. 2, 9. Otkr. 1, 6.
 19. Potom dođe riječ Gospodnja Jeremiji govoreći:
 20. Ovako veli Gospod: ako možete ukinuti zavjet moj za dan i zavjet moj za noć da ne bude dana ni noći na vrijeme, 1.Moj. 8, 22. Psal. 89, 37. Isa. 54, 9. Jer. 31, 36.
 21. Onda će se ukinuti i moj zavjet s Davidom slugom mojim, da nema sina koji bi carovao na prijestolu njegovu, i s Levitima sveštenicima slugama mojim.
 22. Kao što se ne može izbrojiti vojska nebeska ni izmjeriti pijesak morski, tako ću umnožiti sjeme Davida sluge svojega i Levita sluga svojih. 1.Moj. 13, 16. 1.Moj. 15, 5. Jer. 31, 37.
 23. Opet dođe riječ Gospodnja Jeremiji govoreći:
 24. Nijesi li vidio što reče taj narod govoreći: dvije porodice, koje bješe izabrao Gospod, odbaci ih? I ruže moj narod kao da već nije narod pred njima.
 25. Ovako veli Gospod: ako nijesam postavio zavjeta svojega za dan i za noć i uredbe nebesima i zemlji, 1.Moj. 8, 22. Psal. 74, 16. Psal. 104, 19. Psal. 148, 6. Jer. 31, 35.
 26. Onda ću i sjeme Jakovljevo i Davida sluge svojega odbaciti da ne uzimam od sjemena njegova onijeh koji će vladati sjemenom Avramovijem, Isakovijem i Jakovljevijem; jer ću povratiti roblje njihovo i smilovaću se na njih. Isa. 14, 1. Jer. 31, 20. Zah. 10, 6.