BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Jeremije - 17. glava

 1. Grijeh je Judin zapisan gvozdenom pisaljkom i vrhom od dijamanta, urezan je na ploči srca njihova i na rogovima oltara vaših, Jov 14, 17. Jov 19, 24. Prič. 3, 3. 2.Kor. 3, 3.
 2. Da se sinovi njihovi sjećaju oltara njihovijeh i lugova njihovijeh pod zelenijem drvetima, na visokim humovima. 2.Car. 16, 4. 2.Dnev. 24, 18. Isa. 1, 29.
 3. Goro s poljem, daću imanje tvoje, sve blago tvoje daću da se razgrabi, visine tvoje, za grijeh po svijem međama tvojim. Jer. 15, 13.
 4. I ti ćeš i koji su s tobom ostaviti našljedstvo svoje, koje sam ti dao, i učiniću da služiš neprijateljima svojim u zemlji koje ne poznaješ; jer ste raspalili oganj gnjeva mojega, koji će gorjeti dovijeka.Jer. 16, 13. Jer. 22, 28.
 5. Ovako veli Gospod: da je proklet čovjek koji se uzda u čovjeka i koji stavlja tijelo sebi za mišicu, a od Gospoda otstupa srce njegovo. Isa. 30, 1.
 6. Jer će biti kao vrijes u pustinji, koji ne osjeća kad dođe dobro, nego stoji u pustinji, na suhim mjestima u zemlji slanoj i u kojoj se ne živi. 2.Car. 7, 19. Jov 20, 17.
 7. Blago čovjeku koji se uzda u Gospoda i kome je Gospod uzdanica. Psal. 2, 12. Prič. 16, 20. Jer. 39, 18.
 8. Jer će biti kao drvo usađeno kraj vode i koje niz potok pušta žile svoje, koje ne osjeća kad dođe pripeka, nego mu se list zeleni, i sušne godine ne brine se i ne prestaje rađati rod.
 9. Srce je prijevarno više svega i opako; ko će ga poznati? 1.Moj. 6, 5. 4.Moj. 22, 29.
 10. Ja Gospod ispitujem srca i iskušavam bubrege, da bih dao svakome prema putovima njegovijem i po plodu djela njegovijeh. 1.Sam. 16, 7. Psal. 7, 9. Psal. 62, 12. Prič. 17, 3. Jer. 11, 20. Jer. 20, 12. Jer. 32, 19. Rim. 2, 6. Rim. 8, 27. Otkr. 2, 23.
 11. Kao što jarebica leži na jajima ali ne izleže, tako ko sabira bogatstvo ali s nepravdom, u polovini dana svojih ostaviće ga i najposlije će biti lud. Luka 12, 20.
 12. Mjesto je svetinje naše prijesto slave, visoko mjesto od početka. Jer. 14, 21.
 13. Nade Izrailjev, Gospode! svi koji te ostavljaju neka se posrame; koji otstupaju od mene, neka se zapišu na zemlji, jer ostaviše izvor vode žive, Gospoda. Psal. 73, 27. Isa. 65, 13. Jer. 2, 26. Jezek. 16, 63. Jezek. 36, 32. Dan. 12, 2. Luka 10, 20.
 14. Iscijeli me, Gospode, i biću iscijeljen; izbavi me, i biću izbavljen, jer si ti hvala moja.
 15. Gle, oni mi govore: gdje je riječ Gospodnja? Neka dođe. Isa. 5, 19. Jezek. 12, 22. Amos 5, 18. 2.Pet. 3, 4.
 16. A ja se ne zatezah ići za tobom kao pastir, i dana žalosnoga ne željeh, ti znaš; što je god izašlo iz usta mojih, pred tobom je.
 17. Ne budi mi strah, ti si utočište moje u zlu.
 18. Neka se posrame koji me gone, a ja ne; neka se oni uplaše, a ja ne; pusti na njih zli dan, i dvostrukim polomom polomi ih.
 19. Ovako mi reče Gospod: idi, i stani na vrata sinova narodnijeh, na koja ulaze carevi Judini i na koja izlaze, i na svaka vrata Jerusalimska. Jer. 7, 2.
 20. I reci im: čujte riječ Gospodnju, carevi Judini i svi Judejci i svi Jerusalimljani, koji ulazite na ova vrata. Psal. 49, 1. Jer. 22, 2. Jezek. 2, 7. Os. 5, 1. Mih. 3, 1.
 21. Ovako veli Gospod: čuvajte se da ne nosite bremena u subotu i ne unosite na vrata Jerusalimska. 4.Moj. 15, 32. Nem. 13, 19.
 22. I ne iznosite bremena iz kuća svojih u subotu, i nikakoga posla ne radite, nego svetite subotu, kao što sam zapovjedio ocima vašim. 2.Moj. 20, 8. 2.Moj. 31, 13. Jezek. 20, 12.
 23. Ali ne poslušaše niti prignuše uha svojega, nego otvrdnuše vratom svojim da ne poslušaju i ne prime nauke.
 24. Ako me poslušate, govori Gospod, da ne nosite bremena na vrata ovoga grada u subotu, nego svetite subotu ne radeći u nju nikakoga posla,
 25. Tada će ulaziti na vrata grada ovoga carevi i knezovi, koji sjede na prijestolu Davidovu, na kolima i na konjma, oni i knezovi njihovi, Judejci i Jerusalimljani, i stajaće ovaj grad dovijeka. 5.Moj. 4, 40. Jer. 22, 2. Jer. 22, 4.
 26. I dolaziće iz gradova Judinijeh i iz okoline Jerusalimske, i iz zemlje Venijaminove, i iz ravnice i iz gora i s juga, i donosiće žrtve paljenice i prinose s darom i kadom, i žrtve zahvalne donosiće u dom Gospodnji. Psal. 107, 22. Jer. 32, 44. Jer. 33, 13. Zah. 7, 7.
 27. Ako li me ne poslušate da svetite subotu i ne nosite bremena ulazeći na vrata Jerusalimska u subotu, onda ću raspaliti oganj na vratima njegovijem, koji će upaliti dvorove Jerusalimske i neće se ugasiti. 2.Car. 25, 9. Plač. 4, 11. Jezek. 21, 4. Amos 1, 4.