BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Jeremije - 12. glava

HAC logo
 1. Pravedan si, Gospode, ako bih se pravdao s tobom; ali ću progovoriti o sudovima tvojim. Zašto je put bezbožnički srećan? zašto žive u miru svi koji čine nevjeru? 1.Moj. 18, 25. Jov 12, 6.
 2. Ti ih posadi, i oni se ukorijeniše, rastu i rod rađaju; ti si im blizu usta ali daleko od bubrega. Isa. 29, 13.
 3. Ali, Gospode, ti me poznaješ, razgledaš me i okušao si srce moje kako je prema tebi; odvuci ih kao ovce na klanje, i pripravi ih za dan kad će se ubiti. Jak. 5, 5.
 4. Dokle će tužiti zemlja, i trava svega polja sahnuti sa zloće onijeh koji žive u njoj? nesta sve stoke i ptica, jer govore: ne vidi kraja našega. Psal. 107, 34. Jer. 4, 25. Jer. 4, 28. Os. 4, 3. Amos 9, 5.
 5. Kad si trčao s pješcima pa te umoriše, kako ćeš se utrkivati s konjma? i kad ti je tako u zemlji mirnoj, u koju se uzdaš, šta ćeš činiti kad ustane Jordan?Isu. 3, 15. 1.Dnev. 12, 15. Jer. 49, 18. Jer. 49, 19.
 6. Jer i braća tvoja i dom oca tvojega, i oni te iznevjeriše, i oni viču za tobom iza glasa. Ne vjeruj im, ako bi ti i prijateljski govorili.
 7. Ostavih dom svoj, napustih našljedstvo svoje; što bijaše milo duši mojoj, dadoh ga u ruke neprijateljima njegovijem. Jer. 11, 15.
 8. Našljedstvo moje posta mi kao lav u šumi, pušta glas svoj na mene, zato mi omrznu. 2.Dnev. 36, 16.
 9. Našljedstvo moje posta mi ptica grabljiva; ptice, sletite se na nju, skupite se svi zvjerovi poljski, hodite da jedete. Jezek. 39, 17.
 10. Pastiri mnogi pokvariće moj vinograd, potlačiće dio moj, mili dio moj obratiće u golu pustoš. Isa. 5, 1. Isa. 5, 5. Isa. 63, 18. Jer. 6, 3. Plač. 1, 10.
 11. Obratiće ga u pustoš, opustošen plakaće preda mnom; sva će ta zemlja opustjeti, jer niko ne uzima na um. Isa. 42, 25. Mal. 2, 2. Rim. 8, 22.
 12. Na sva visoka mjesta po pustinji doći će zatirači; jer će mač Gospodnji proždirati od jednoga kraja zemlje do drugoga, neće biti mira nijednom tijelu. Jer. 46, 10.
 13. Sijaće pšenicu, a trnje će žeti; mučiće se, a koristi neće imati, i stidjeće se ljetine svoje, sa žestokoga gnjeva Gospodnjega. 3.Moj. 26, 16.
 14. Ovako govori Gospod za sve zle susjede moje, koji diraju našljedstvo što dadoh narodu svojemu Izrailju: evo, ja ću ih počupati iz zemlje njihove, i dom Judin iščupaću isred njih. 5.Moj. 30, 3. Jer. 32, 37. Zah. 2, 8. Zah. 2, 10.
 15. A kad ih iščupam, opet ću se smilovati na njih, i dovešću opet svakoga njih na našljedstvo njegovo i svakoga u zemlju njegovu. Jezek. 28, 25. Amos 9, 14.
 16. I ako dobro nauče putove naroda mojega, da se zaklinju mojim imenom: tako da je živ Gospod! kao što su oni učili moj narod da se kune Valom, tada će se sazidati usred naroda mojega. Isu. 23, 7. Jer. 4, 2. Sof. 1, 5. 1.Kor. 3, 9. Ef. 2, 20. 1.Pet. 2, 5.
 17. Ako li ne poslušaju, tada ću iščupati sasvijem taki narod i zatrti, govori Gospod.Psal. 2, 8. Isa. 60, 12. Luka 19, 27. 1.Pet. 2, 8.