BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Jeremije - 1. glava

 1. Riječi Jeremije sina Helkijina između sveštenika koji bijahu u Anatotu u zemlji Venijaminovoj, Isu. 21, 18.
 2. Kojemu dođe riječ Gospodnja u vrijeme Josije sina Amonova, cara Judina, trinaeste godine carovanja njegova, Isa. 25, 3. 2.Pet. 1, 21.
 3. I u vrijeme Joakima sina Josijina, cara Judina, do svršetka jedanaeste godine carovanja Sedekije sina Josijina nad Judom, dok ne bi preseljen Jerusalim, petoga mjeseca. 2.Car. 25, 8. Jer. 39, 2. Jer. 52, 12.
 4. I dođe mi riječ Gospodnja govoreći:
 5. Prije nego te sazdah u utrobi, znah te; i prije nego izide iz utrobe, posvetih te; za proroka narodima postavih te. Jer. 25, 13. Luka 1, 15.
 6. A ja rekoh: oh, Gospode, Gospode! evo, ne znam govoriti, jer sam dijete. 2.Moj. 4, 10.
 7. A Gospod mi reče: ne govori: dijete sam; nego idi kuda te god pošljem, i govori što ti god kažem. 2.Moj. 7, 1. 4.Moj. 22, 20. 1.Car. 22, 14. Jezek. 2, 3. Mat. 28, 20. Mar. 16, 15.
 8. Ne boj ih se, jer sam ja s tobom da te izbavljam, govori Gospod. 2.Moj. 3, 12. 5.Moj. 31, 6. Jer. 39, 11. Dela. 26, 17.
 9. I pruživši Gospod ruku svoju dotače se usta mojih, i reče mi Gospod: eto, metnuh riječi svoje u tvoja usta. Isa. 6, 7. Isa. 51, 16. Dan. 10, 16.
 10. Vidi, postavljam te danas nad narodima i carstvima da istrebljuješ i obaraš, i da zatireš i raskopavaš, i da gradiš i da sadiš. 1.Car. 17, 1. Jer. 18, 7. Jer. 25, 15. Jer. 31, 28. Jezek. 21, 24. 2.Kor. 10, 4. Otkr. 11, 3.
 11. Poslije mi dođe riječ Gospodnja govoreći: šta vidiš, Jeremija? I rekoh: vidim prut bademov.
 12. Tada mi reče Gospod: dobro si vidio, jer ću nastati oko riječi svoje da je izvršim. 5.Moj. 32, 35.
 13. Opet mi dođe riječ Gospodnja drugom govoreći: šta vidiš? I rekoh: vidim lonac gdje vri, i prednja mu je strana prema sjeveru. Jezek. 11, 3. Jezek. 24, 3.
 14. Tada mi reče Gospod: sa sjevera će navaliti zlo na sve stanovnike ove zemlje. Jer. 6, 1. Jer. 47, 2. Zah. 6, 6.
 15. Jer, gle, ja ću sazvati sve porodice iz sjevernijeh carstava, veli Gospod, te će doći, i svaki će metnuti svoj prijesto na vratima Jerusalimskim i oko svijeh zidova njegovijeh i oko svijeh gradova Judinijeh. Jer. 34, 1. Jer. 39, 3.
 16. I izreći ću im sud svoj za svu zloću njihovu što me ostaviše, i kadiše drugim bogovima, i klanjaše se djelu ruku svojih. 3.Moj. 26, 15. 5.Moj. 28, 20. Jer. 4, 12.
 17. Ti dakle opaši se i ustani i govori im sve što ću ti zapovjediti; ne boj ih se, da te ne bih satro pred njima.2.Moj. 3, 12. 1.Car. 18, 46.
 18. Jer evo ja te postavljam danas kao tvrd grad i kao stup gvozden i kao zidove mjedene svoj ovoj zemlji, carevima Judinijem i knezovima njegovijem i sveštenicima njegovijem i narodu zemaljskom. Jezek. 3, 9.
 19. Oni će udariti na te, ali te neće nadvladati, jer sam ja s tobom, veli Gospod, da te izbavljam.4.Moj. 14, 9. Psal. 27, 1. Rim. 8, 31.