BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Isaije - 9. glava

 1. Ali neće se onako zamračiti pritiješnjena zemlja kao prije kad se dotače zemlje Zavulonove i zemlje Neftalimove, ili kao poslije kad dosađivaše na putu k moru s one strane Jordana Galileji neznabožačkoj. 3.Moj. 26, 24. 2.Car. 15, 29. 1.Dnev. 5, 26. 2.Dnev. 16, 4. Mat. 4, 15.
 2. Narod koji hodi u tami vidjeće vidjelo veliko, i onima koji sjede u zemlji gdje je smrtni sjen zasvijetliće vidjelo. Isa. 50, 10. Jovan 8, 12. Ef. 5, 8.
 3. Umnožio si narod, a nijesi mu uveličao radosti; ali će se radovati pred tobom kao što se raduju o žetvi, kao što se vesele kad dijele plijen. Jov 12, 23. Psal. 4, 7.
 4. Jer si slomio jaram u kom vucijaše, i štap kojim ga bijahu po plećima i palicu nasilnika njegova kao u dan Madijanski. Sud. 7, 22. Psal. 83, 9. Isa. 10, 26. Naum 1, 13.
 5. Jer će obuća svakoga ratnika koji se bije u graji i odijelo u krv uvaljano izgorjeti i biti hrana ognju.
 6. Jer nam se rodi dijete, sin nam se dade, kojemu je vlast na ramenu, i ime će mu biti: divni, savjetnik, Bog silni, otac vječni, knez mirni. Sud. 13, 18. Psal. 45, 3. Psal. 45, 6. Isa. 22, 22. Jer. 23, 6. Jer. 32, 18. Mat. 28, 18. Luka 2, 11. Jovan 1, 1. Jovan 3, 16. 1.Kor. 15, 25. Ef. 2, 14. Kol. 1, 20. Tit. 2, 13. Jevr. 7, 24. Jevr. 13, 20.
 7. Bez kraja će rasti vlast i mir na prijestolu Davidovu i u carstvu njegovu da se uredi i utvrdi sudom i pravdom otsada dovijeka. To će učiniti revnost Gospoda nad vojskama. 2.Car. 19, 31. Psal. 72, 2. Isa. 16, 5. Isa. 37, 32. Jezek. 37, 24. Dan. 2, 44. Luka 1, 1. Luka 1, 32. Jevr. 7, 24.
 8. Gospod posla riječ Jakovu, i ona pade u Izrailju.
 9. I znaće sav narod, Jefrem i stanovnici Samarijski, koji oholo i ponosita srca govore:
 10. Padoše opeke, ali ćemo mi zidati od tesana kamena; dudovi su posječeni, ali ćemo mi zamijeniti kedrima.
 11. Ali će Gospod podignuti protivnike Resinove na nj, i skupiće neprijatelje njegove,
 12. Sirce s istoka i Filisteje sa zapada, te će ždrijeti Izrailja na sva usta. Kod svega toga neće se odvratiti gnjev njegov, nego će ruka njegova još biti podignuta. Isa. 5, 25. Jezek. 16, 27.
 13. Jer se narod neće obratiti k onomu ko ga bije, i neće tražiti Gospoda nad vojskama. Jer. 5, 3.
 14. Zato će otsjeći Gospod Izrailju glavu i rep, granu i situ u jedan dan.Isa. 19, 15.
 15. Starješina i ugledan čovjek to je glava, a prorok koji uči laž to je rep. Os. 4, 5.
 16. Jer koji vode taj narod, oni ga zavode, a koje vode, oni su propali. Os. 4, 5. Mat. 15, 13. Luka 6, 39.
 17. Zato se Gospod neće radovati mladićima njegovijem, i na sirote njegove i na udovice njegove neće se smilovati, jer su svikoliki licemjeri i zlikovci, i svaka usta govore nevaljalstvo. Kod svega toga neće se odvratiti gnjev njegov, nego će ruka njegova još biti podignuta.
 18. Jer će se razgorjeti bezbožnost kao oganj, koji sažeže čkalj i trnje, pa upali gustu šumu, te otide u dim visoko. Psal. 83, 14. Isa. 50, 11.
 19. Od gnjeva Gospoda nad vojskama zamračiće se zemlja i narod će biti kao hrana ognju, niko neće požaliti brata svojega.
 20. I zgrabiće s desne strane, pa će opet biti gladan, i ješće s lijeve strane, pa se opet neće nasititi; svaki će jesti meso od mišice svoje, 3.Moj. 26, 26. Jer. 13, 14.
 21. Manasija Jefrema, i Jefrem Manasiju, a obojica će se složiti na Judu. Kod svega toga neće se odvratiti gnjev njegov, nego će ruka njegova još biti podignuta. Isa. 11, 13. Zah. 11, 14.