BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Isaije - 8. glava

 1. I reče mi Gospod: uzmi knjigu veliku i napiši u njoj pismom čovječijim: brz na plijen, hitar na grabež.
 2. I uzeh vjerne svjedoke, Uriju sveštenika i Zahariju sina Jeverehijina. 2.Car. 16, 10.
 3. Potom pristupih k proročici, i ona zatrudnje i rodi sina. A Gospod mi reče: nadjeni mu ime: brz na plijen, hitar na grabež.
 4. Jer prije nego dijete nauči vikati: oče moj i majko moja, odnijeće se blago Damaštansko i plijen Samarijski pred carem Asirskim. Isa. 7, 16. Isa. 17, 1.
 5. I još mi reče Gospod govoreći:
 6. Što ovaj narod ne mari za vodu Siloamsku koja teče tiho, i raduje se Resinu i sinu Remalijinu, Nem. 3, 15. Jovan 9, 7.
 7. Zato, evo, Gospod će navesti na njih vodu iz rijeke silnu i veliku, cara Asirskoga i svu slavu njegovu, te će izaći iz svijeh potoka svojih, i teći će povrh svijeh bregova svojih, Isa. 37, 24. Jer. 51, 42. Jezek. 26, 19. Amos 8, 8. Amos 9, 5. Mih. 5, 5. Otkr. 17, 15.
 8. I navaliće preko Jude, plaviće i razlivaće se i doći do grla, i krila će joj se raširiti preko svekolike zemlje tvoje, Emanuilo! Isa. 7, 14. Jezek. 26, 19. Dan. 11, 10. Mat. 1, 23.
 9. Združujte se, narodi, ali ćete se potrti; čujte svi koji ste u daljnoj zemlji: oružajte se, ali ćete se potrti; oružajte se, ali ćete se potrti. Isa. 17, 12. Jezek. 38, 7.
 10. Dogovarajte se, dogovor će vam se razbiti: recite riječ, neće biti od nje ništa, jer je s nama Bog. 5.Moj. 20, 1. Isu. 1, 5. Jov 5, 12. Psal. 46, 7. Psal. 46, 11. Isa. 9, 6. Mat. 1, 23. Dela. 5, 38. Rim. 8, 31.
 11. Jer mi ovako reče Gospod uhvativši me za ruku i opomenuvši me da ne idem putem ovoga naroda, govoreći:
 12. Ne govorite buna, kad god ovaj narod kaže buna, i ne bojte se čega se on boji, i ne plašite se. 1.Pet. 3, 14.
 13. Gospoda nad vojskama svetite; i on neka vam je strah i bojazan. 4.Moj. 20, 12. Luka 12, 5.
 14. I biće vam svetinja, a kamen za spoticanje i stijena za sablazan objema domovima Izrailjevijem, zamka i mreža stanovnicima Jerusalimskim. Jezek. 11, 16. Luka 2, 34. Rim. 9, 33. 1.Pet. 2, 8.
 15. I spotaknuće se mnogi i pašće i satrće se, zaplešće se i uhvatiće se. Luka 20, 18.
 16. Sveži svjedočanstvo, zapečati zakon mojim učenicima. Dan. 12, 4.
 17. Čekaću dakle Gospoda, koji je sakrio lice svoje od doma Jakovljeva, i uzdaću se u nj.Avak. 2, 3. Luka 2, 25.
 18. Evo ja i djeca koju mi je dao Gospod jesmo znak i čudo Izrailju od Gospoda nad vojskama, koji nastava na gori Sionu. Psal. 71, 7. Isa. 20, 3. Jezek. 4, 3. Zah. 3, 8. Jevr. 2, 13.
 19. I ako vam reku: pitajte vrače i gatare, koji šapću i mrmljaju; recite: ne treba li narod da pita Boga svojega? ili će pitati mrtve mjesto živijeh? 1.Sam. 28, 8. 2.Car. 1, 3. Psal. 106, 28. Isa. 26, 14.
 20. Zakon i svjedočanstvo tražite. Ako li ko ne govori tako, njemu nema zore. Jer. 28, 9. 1.Jov. 4, 6.
 21. I hodiće po zemlji potucajući se i gladujući; i kad bude gladan, ljutiće se i psovati cara svojega i Boga svojega gore. 2.Car. 3, 10. 2.Car. 6, 33.
 22. A kad pogleda na zemlju, a to nevolja i mrak i teška muka, i on zagnan u tamu. Isa. 5, 30.