BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Isaije - 61. glava

 1. Duh je Gospoda Boga na meni, jer me Gospod pomaza da javljam dobre glase krotkima, posla me da zavijem ranjene u srcu, da oglasim zarobljenima slobodu i sužnjima da će im se otvoriti tamnica. Psal. 34, 18. Psal. 110, 7. Isa. 11, 2. Os. 6, 1. Zah. 9, 12. Luka 4, 18. Jovan 1, 32. Jovan 8, 32.
 2. Da oglasim godinu milosti Gospodnje i dan osvete Boga našega, da utješim sve žalosne, 3.Moj. 25, 9. Mal. 4, 1. Mal. 4, 3. Mat. 5, 4.
 3. Da učinim žalosnima u Sionu i dam im nakit mjesto pepela, ulje radosti mjesto žalosti, odijelo za pohvalu mjesto duha tužnoga, da se prozovu hrastovi pravde, sad Gospodnji za slavu njegovu. Psal. 30, 11. Isa. 60, 21. Jovan 15, 8.
 4. I oni će sazidati davnašnje pustoline, podignuće stare razvaline i ponoviće gradove puste, što leže razvaljeni od mnogo naraštaja. Psal. 46, 8. Jezek. 36, 33.
 5. I tuđini će stajati i pasti stada vaša, i inostranci će biti vaši orači i vinogradari. Ef. 2, 12.
 6. A vi ćete se zvati sveštenici Gospodnji, sluge Boga našega govoriće vam se, blago naroda ješćete i slavom njihovom hvalićete se. 2.Moj. 19, 6.
 7. Za dvostruku sramotu vašu, i što se pjevaše: rug je dio njihov, zato će u zemlji njihovoj naslijediti dvojinom i imaće vječnu radost. 2.Car. 2, 9. Isa. 40, 2. Zah. 8, 12. Zah. 9, 12.
 8. Jer ja Gospod ljubim pravdu i mrzim na grabež sa žrtvom paljenicom, i daću im platu uistinu, i vječan zavjet učiniću s njima. Isa. 55, 3.
 9. I sjeme će se njihovo znati u narodima i natražje njihovo među plemenima; ko ih god vidi poznaće ih da su sjeme koje je blagoslovio Gospod. Sof. 3, 20. Mal. 3, 12.
 10. Veoma ću se radovati u Gospodu, i duša će se moja veseliti u Bogu mojem, jer me obuče u haljine spasenja i plaštem pravde ogrte me kao kad ženik namjesti nakit i kao kad se nevjesta uresi uresom svojim. Joil 2, 23. Otkr. 21, 2.
 11. Jer kao što iz zemlje raste bilje i u vrtu niče što se posije, tako će Gospod Bog učiniti da nikne pravda i pohvala pred svijem narodima. Psal. 72, 3. Isa. 45, 8. Isa. 46, 13. Isa. 60, 18.