BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Isaije - 60. glava

 1. Ustani, svijetli se, jer dođe svjetlost tvoja, i slava Gospodnja obasja te. Psal. 87, 3. Isa. 4, 5. Isa. 28, 5. Mal. 4, 2.
 2. Jer, gle, mrak će pokriti zemlju i tama narode; a tebe će obasjati Gospod i slava njegova pokazaće se nad tobom.
 3. I narodi će doći k vidjelu tvojemu i ka svjetlosti koja će te obasjati. Mat. 2, 2. Otkr. 21, 24.
 4. Podigni oči svoje unaokolo, i vidi: svi se skupljaju i idu k tebi, sinovi će tvoji iz daleka doći i kćeri tvoje nosiće se u naručju. Isa. 66, 12.
 5. Tada ćeš vidjeti, i obradovaćeš se, i srce će ti se udiviti i raširiti, jer će se k tebi okrenuti mnoštvo morsko i sila naroda doći će k tebi.
 6. Mnoštvo kamila prekriliće te, dromedari iz Madijama i Efe; svi iz Save doći će, zlato i kad donijeće, i slavu Gospodnju javljaće. 1.Moj. 25, 4. Psal. 72, 10. Psal. 72, 15. Mat. 2, 11.
 7. Sva stada Kidarska skupiće se k tebi, ovnovi Navajotski biće ti na potrebu; prineseni na oltaru mom biće ugodni, i dom slave svoje proslaviću.1.Moj. 25, 13. Jezek. 27, 21. Agej 1, 8. Agej 2, 7. Agej 2, 9. Zah. 2, 8.
 8. Ko su ono što lete kao oblaci i kao golubovi na prozore svoje? Os. 11, 11.
 9. Ostrva će me čekati i prve lađe Tarsiske, da dovezu sinove tvoje iz daleka, i s njima srebro njihovo i zlato njihovo, imenu Gospoda Boga tvojega i sveca Izrailjeva, jer te proslavi. Psal. 72, 10. Isa. 24, 15. Isa. 55, 5. Jer. 3, 17. Mih. 4, 13. Zah. 14, 14. Gal. 4, 26.
 10. I tuđini će sazidati zidove tvoje, i carevi njihovi služiće ti; jer u gnjevu svom udarih te, a po milosti svojoj pomilovaću te. Isa. 14, 2. Isa. 61, 5. Zah. 6, 15. Otkr. 21, 24.
 11. I tvoja će vrata biti svagda otvorena, neće se zatvoriti ni danju ni noću, da ti se dovede sila naroda, i carevi njihovi da se dovedu.
 12. Jer narod i carstvo, koje ti ne bi služilo, poginuće, taki će se narodi sasvijem zatrti. Psal. 2, 12. Zah. 14, 17. Mat. 21, 44. Luka 19, 27. Otkr. 2, 26.
 13. Slava Livanska tebi će doći, jela, brijest i šimšir, da ukrase mjesto svetinje moje da bih proslavio mjesto nogu svojih.1.Dnev. 28, 2. Isa. 35, 2. Jevr. 12, 22.
 14. I sinovi onijeh koji su te mučili doći će k tebi klanjajući se, i svi koji te preziraše padaće k stopalima nogu tvojih, i zvaće te gradom Gospodnjim, Sionom sveca Izrailjeva. Joil 3, 8. Sof. 3, 19. Zah. 8, 23. Jevr. 12, 22. Otkr. 3, 9. Otkr. 14, 1.
 15. Što si bio ostavljen i mrzak tako da niko nije prolazio kroza te, mjesto toga ću ti učiniti vječnu slavu, i veselje od koljena do koljena.
 16. Jer ćeš mlijeko naroda sati, i sise carske dojićeš, i poznaćeš da sam ja Gospod spasitelj tvoj i izbavitelj tvoj, silni Jakovljev. Psal. 68, 29. Psal. 98, 2. Isa. 43, 3. Jezek. 34, 30. Otkr. 5, 9.
 17. Mjesto mjedi donijeću zlata, i mjesto gvožđa donijeću srebra, i mjedi mjesto drva, i gvožđa mjesto kamenja, i postaviću ti za upravitelje mir i za nastojnike pravdu.
 18. Neće se više čuti nasilje u tvojoj zemlji ni pustošenje i potiranje na međama tvojim; nego ćeš zvati zidove svoje spasenjem i vrata svoja hvalom. Isa. 26, 1.
 19. Neće ti više biti sunce vidjelo danju, niti će ti sjajni mjesec svijetliti; nego će ti Gospod biti vidjelo vječno i Bog tvoj biće ti slava. Zah. 2, 5. 1.Kor. 13, 10. Otkr. 21, 23.
 20. Neće više zalaziti sunce tvoje, niti će mjesec tvoj pomrčati; jer će ti Gospod biti vidjelo vječno, i dani žalosti tvoje svršiće se. Plač. 5, 21. Amos 8, 9.
 21. I tvoj će narod biti sav pravedan, naslijediće zemlju navijek; mladica koju sam posadio, djelo ruku mojih biće na moju slavu. Psal. 37, 11. Isa. 24, 16. Isa. 26, 12. Mat. 5, 5. Mat. 15, 13. Ef. 2, 10.
 22. Od maloga će postati tisuća i od nejakoga silan narod; ja Gospod brzo ću učiniti to kad bude vrijeme. Os. 1, 10. Mat. 13, 31.