BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Isaije - 59. glava

 1. Gle, nije okračala ruka Gospodnja da ne može spasti, niti je otežalo uho njegovo da ne može čuti. 4.Moj. 11, 23. Isa. 50, 2.
 2. Nego bezakonja vaša rastaviše vas s Bogom vašim, i grijesi vaši zakloniše lice njegovo od vas, da ne čuje. Luka 16, 26.
 3. Jer su ruke vaše oskvrnjene krvlju i prsti vaši bezakonjem; usne vaše govore laž i jezik vaš izriče opačinu. Isa. 1, 15. Isa. 1, 21. Os. 4, 2. Mih. 3, 10. Rim. 3, 15.
 4. Nema nikoga da viče za pravdu, niti ima koga da se pre za istinu; uzdaju se u ništavilo, i govore laž; začinju nevolju, i rađaju muku.Jov 15, 35. Psal. 7, 14.
 5. Nose jaja aspidina i tkaju paučinu; ko pojede jaje njihovo umre, i ako koje razbije, ižljeze guja. Jov 8, 14.
 6. Platno njihovo nije za haljine, niti će se oni odjesti svojim poslom; posao je njihov bezakonje i u rukama je njihovijem nasilje.
 7. Noge im trče na zlo i brze su na proljevanje krvi prave; misli su njihove bezakonje; na putovima je njihovijem pustoš i rasap. Prič. 1, 16. Isa. 15, 5. Jer. 41, 7.
 8. Puta mirnoga ne znaju, i na putovima njihovijem nema pravde; načinili su sebi krive staze; ko god ide po njima, ne zna za mir. Psal. 125, 5. Prič. 2, 15.
 9. Zato je sud daleko od nas, i pravda ne dolazi do nas; čekamo vidjelo, a ono, eto mrak; svjetlost, a ono hodimo po tami. Jer. 8, 15. Jer. 13, 16.
 10. Pipamo kao slijepci zid, kao oni koji nemaju očiju pipamo; spotičemo se u podne kao u sumračje; u obilju smo kao mrtvi. 5.Moj. 28, 29. Amos 8, 9. Sof. 1, 17.
 11. Ričemo svikoliki kao medvjedi, i jednako učemo kao golubice; čekamo sud, a njega nema, spasenje, a ono je daleko od nas.
 12. Jer se prijestupi naši umnožiše pred tobom i grijesi naši svjedoče na nas; jer su prijestupi naši kod nas i bezakonja svoja znamo,
 13. Da nevjeru učinismo i slagasmo Gospodu, i otstupismo od Boga svojega, govorismo o nasilju i odmetu, da sastavljasmo i iznosismo iz srca riječi lažne. Amos 6, 12. Mat. 12, 34.
 14. Zato sud otstupi natrag, i pravda stoji daleko; jer istina pade na ulici i pravda ne može da prođe. Nem. 8, 1. Isa. 28, 7.
 15. I istine je nestalo, i ko se uklanja oda zla, postaje plijen. To vidje Gospod, i ne bi mu milo što nema suda.
 16. I vidje gdje nema čovjeka, i začudi se što nema posrednika; zato učini mu spasenje mišica njegova, i pravda njegova poduprije ga. Isa. 63, 5. Jer. 5, 1. Jezek. 22, 30. Mar. 6, 6.
 17. Jer se obuče u pravdu kao u oklop, i šljem spasenja metnu na glavu; odjede se osvetom kao odijelom, i ogrte se revnošću kao plaštem. Psal. 35, 2. Isa. 9, 7. 2.Kor. 6, 7. 1.Sol. 5, 8. Otkr. 19, 11.
 18. Po djelima, po djelima da vrati gnjev protivnicima svojim, platu neprijateljima svojim, ostrvima da plati.
 19. I bojaće se imena Gospodnjega sa zapada, i slave njegove s istoka sunčanoga; jer će neprijatelj navaliti kao rijeka, a duh će Gospodnji podignuti zastavu suprot njemu. Psal. 113, 3. Mal. 1, 11. Otkr. 12, 15.
 20. I doći će izbavitelj u Sion i k onima od Jakova koji se obraćaju od grijeha, veli Gospod. Rim. 11, 26.
 21. A ovo će biti zavjet moj s njima, veli Gospod: duh moj, koji je u tebi, i riječi moje, koje metnuh u usta tvoja, neće otići od usta tvojih ni od usta sjemena tvojega, ni od usta sjemena sjemena tvojega, veli Gospod, otsele i dovijeka. Isa. 57, 19. Isa. 61, 1. Jezek. 36, 37. Jevr. 8, 10.