BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Isaije - 56. glava

 1. Ovako veli Gospod: pazite na sud, i tvorite pravdu, jer će skoro doći spasenje moje, i pravda će se moja objaviti. Mat. 3, 2. Rim. 13, 11.
 2. Blago čovjeku koji tako čini, i sinu čovječijemu koji se drži toga čuvajući subotu da je ne oskvrni, čuvajući ruku svoju da ne učini zla. 2.Moj. 20, 11. Isa. 58, 13.
 3. I neka ne govori tuđin koji pristane uz Gospoda: Gospod me je odlučio od svoga naroda; i neka ne govori uškopljenik: gle, ja sam suho drvo. 5.Moj. 23, 1. Dela. 8, 27. 1.Pet. 1, 1.
 4. Jer ovako veli Gospod za uškopljenike: koji drže subote moje i izbiraju što je meni ugodno, i drže zavjet moj,
 5. Njima ću dati u domu svom i među zidovima svojim mjesto i ime bolje nego sinova i kćeri, ime vječno daću svakome od njih, koje se neće zatrti. Sof. 3, 20. Jovan 1, 12. Ef. 2, 22. 1.Tim. 3, 15. Jevr. 3, 6. Otkr. 3, 12.
 6. A tuđine koji pristanu uz Gospoda da mu služe i da ljube ime Gospodnje, da mu budu sluge, koji god drže subotu da je ne oskvrne i drže zavjet moj, Zah. 6, 15.
 7. Njih ću dovesti na svetu goru svoju i razveseliću ih u domu svojem molitvenom; žrtve njihove paljenice i druge žrtve biće ugodne na oltaru mom, jer će se dom moj zvati dom molitve svijem narodima. Psal. 4, 5. Isa. 66, 20. Dan. 9, 20. Sof. 3, 11. Mal. 1, 11. Mat. 21, 13. Mar. 11, 17. Luka 19, 46. Rim. 12, 1. Jevr. 13, 15. Jak. 5, 20. 1.Pet. 1, 1. 1.Pet. 2, 5.
 8. Gospod Gospod govori, koji sabira prognanike Izrailjeve: još ću mu sabrati osim onijeh koji su sabrani. 1.Moj. 49, 10. Isa. 43, 6. Ef. 1, 10.
 9. Sve zvijeri poljske, hodite da jedete, sve zvijeri šumske. Isa. 18, 6. Jezek. 39, 17.
 10. Svi su mu stražari slijepi, ništa ne znaju, svi su psi nijemi, ne mogu lajati, sanljivi su, leže, mio im je drijemež. Mat. 15, 14. Fil. 3, 2. 2.Sol. 3, 11.
 11. I psi su proždrljivi, koji ne znaju za sitost; i pastiri su koji ne znaju za razum, svaki se okreće svojim putem, svaki za svojom korišću sa svoga kraja. Mih. 3, 5.
 12. Hodite, uzeću vina i napićemo se silovita pića, i sjutra će biti kao danas, i još mnogo više.