BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Isaije - 54. glava

 1. Veseli se, nerotkinjo koja ne rađaš, zapjevaj i poklikni ti, koja ne trpiš muka od porođaja, jer pusta ima više djece negoli ona koja ima muža, veli Gospod.1.Sam. 2, 5. Isa. 66, 7. Dela. 15, 16. Gal. 4, 27.
 2. Raširi mjesto šatora svojega, i zavjesi stana tvojega neka se razastru, ne brani, produlji uža svoja, kolje svoje utvrdi.
 3. Jer ćeš se nadesno i nalijevo rasprostraniti, i sjeme će tvoje naslijediti narode, i puste će gradove naseliti.
 4. Ne boj se, jer se nećeš osramotiti, i nemoj se stidjeti, jer nećeš biti prijekorna, nego ćeš zaboraviti sramotu mladosti svoje, i prijekora udovišta svojega nećeš se više sjećati. Isa. 4, 1. Isa. 25, 8. Zah. 10, 6.
 5. Jer ti je muž tvorac tvoj, ime mu je Gospod nad vojskama, i izbavitelj ti je svetac Izrailjev, Bog svoj zemlji zvaće se. Jov 19, 25. Isa. 44, 6. Rim. 3, 29.
 6. Jer kao ženu ostavljenu i u duhu ožalošćenu dozva te Gospod, i kao mladu ženu puštenu, govori Gospod.
 7. Za malo ostavih te, ali s velikom milošću pribraću te.Isa. 12, 1. Naum 1, 12. 2.Kor. 4, 17.
 8. U malom gnjevu sakrih za čas lice svoje od tebe, ali ću te vječnom milošću pomilovati, veli izbavitelj tvoj Gospod. Jer. 31, 3. Jezek. 39, 29. Naum 1, 12. Zah. 1, 16.
 9. Jer mi je to kao potop Nojev: jer kao što se zakleh da potop Nojev neće više doći na zemlju, tako se zakleh da se neću razgnjeviti na te niti ću te karati. 1.Moj. 9, 15. Jer. 31, 35.
 10. Ako će se i gore pomaknuti i humovi se pokolebati, opet milost moja neće se odmaknuti od tebe, i zavjet mira mojega neće se pokolebati, veli Gospod, koji ti je milostiv. Psal. 46, 2. Psal. 89, 33. Jer. 31, 36.
 11. Nevoljnice, koju vjetar razmeće, koja si bez utjehe, evo ja ću namjestiti kamenje tvoje na mramoru porfirnom, i osnovaću te na safirima.
 12. I načiniću ti prozore od kristala, i vrata od kamena rubina, i sve međe tvoje od dragoga kamenja.
 13. A sinovi će tvoji svi biti naučeni od Gospoda, i obilan mir imaće sinovi tvoji. Isa. 11, 9. Jer. 31, 34. Zah. 10, 7. Jovan 6, 45. 1.Sol. 4, 9.
 14. Pravdom ćeš se utvrditi, daleko ćeš biti od nasilja, te se nećeš bojati, i od strahote, jer ti se neće približiti.
 15. Gle, biće ih koji će se sabirati na te, ali neće biti od mene; koji se god saberu na te, pašće.
 16. Gle, ja sam stvorio kovača koji raspaljuje ugljevlje i vadi oruđe za svoj posao, ja sam stvorio i krvnika da ubija.
 17. Nikako oružje načinjeno protiv tebe neće biti srećno, i svaki jezik koji se podigne na te na sudu saprećeš. To je našljedstvo sluga Gospodnjih i pravda njihova od mene, veli Gospod. 1.Sam. 26, 25. Psal. 24, 5. Isa. 45, 24. Isa. 50, 8. Dela. 6, 10. 2.Kor. 2, 14. Otkr. 12, 10.