BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Isaije - 53. glava

 1. Ko vjerova propovijedanju našemu, i mišica Gospodnja kome se otkri? Jovan 12, 38. Rim. 10, 16. 1.Kor. 1, 18.
 2. Jer izniče pred njim kao šibljika, i kao korijen iz suhe zemlje; ne bi obličja ni ljepote u njega; i vidjesmo ga, i ne bješe ništa na očima, čega radi bismo ga poželjeli. Zah. 6, 12. Mar. 9, 12.
 3. Prezren bješe i odbačen između ljudi, bolnik i vičan bolestima, i kao jedan od koga svak zaklanja lice, prezren da ga ni za što ne uzimasmo. Psal. 22, 6. Psal. 69, 19. Mat. 27, 28. Jovan 1, 10. Jevr. 4, 15.
 4. A on bolesti naše nosi i nemoći naše uze na se, a mi mišljasmo da je ranjen, da ga Bog bije i muči. Zah. 3, 9. Mat. 8, 17. Mat. 26, 66.
 5. Ali on bi ranjen za naše prijestupe, izbijen za naša bezakonja; kar bješe na njemu našega mira radi, i ranom njegovom mi se iscijelismo. Jovan 19, 1.
 6. Svi mi kao ovce zađosmo, svaki nas se okrenu svojim putem, i Gospod pusti na nj bezakonje svijeh nas. 3.Moj. 16, 21.
 7. Mučen bi i zlostavljen, ali ne otvori usta svojih; kao jagnje na zaklanje vođen bi i kao ovca nijema pred onijem koji je striže ne otvori usta svojih. Psal. 44, 22. Jer. 11, 19. Mar. 14, 49. Dela. 8, 32. 1.Pet. 1, 19.
 8. Od tjeskobe i od suda uze se, a rod njegov ko će iskazati? jer se istrže iz zemlje živijeh i za prijestupe naroda mojega bi ranjen. Dan. 9, 26.
 9. Odrediše mu grob sa zločincima, ali na smrti bi s bogatijem, jer ne učini nepravde, niti se nađe prijevara u ustima njegovijem. Mat. 27, 25. Mat. 27, 60. Mar. 15, 46. Luka 23, 53. Jovan 19, 42. 1.Pet. 2, 22.
 10. Ali Gospodu bi volja da ga bije, i dade ga na muke; kad položi dušu svoju u prinos za grijeh, vidjeće natražje, produljiće dane, i što je Gospodu ugodno napredovaće njegovom rukom. 3.Moj. 9, 15. Rim. 6, 9. 2.Kor. 5, 21. Gal. 3, 13. Ef. 1, 5.
 11. Vidjeće trud duše svoje i nasitiće se; pravedni sluga moj opravdaće mnoge svojim poznanjem, i sam će nositi bezakonja njihova. Jovan 17, 3. Rim. 5, 15. Rim. 5, 18. Fil. 3, 8. 1.Jov. 2, 1.
 12. Zato ću mu dati dio za mnoge, i sa silnima će dijeliti plijen, jer je dao dušu svoju na smrt, i bi metnut među zločince, i sam nosi grijehe mnogih, i za zločince se moli. Psal. 110, 7. Mar. 15, 28. Luka 11, 22. Luka 22, 37. Luka 23, 34. Fil. 2, 9. Kol. 2, 15.