BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Isaije - 51. glava

 1. Poslušajte me koji idete za pravdom, koji tražite Gospoda; pogledajte stijenu iz koje ste isječeni, i duboku jamu iz koje ste iskopani; Prič. 15, 9. Mat. 6, 33. Rim. 9, 30.
 2. Pogledajte Avrama, oca svojega, i Saru, koja vas je rodila, kako ga inokosna pozvah i blagoslovih ga i umnožih ga. Jezek. 33, 24. Rim. 4, 1. Jevr. 11, 11.
 3. Jer će Gospod utješiti Sion, utješiće sve razvaline njegove, i pustinju njegovu učiniće da bude kao Edem i pustoš njegova kao vrt Gospodnji, radost će se i veselje nalaziti u njemu, zahvaljivanje i pjevanje. 1.Moj. 13, 10. Psal. 51, 18. Psal. 102, 13. Isa. 40, 1. Joil 2, 3.
 4. Poslušaj me, narode moj, i čuj me, rode moj; jer će zakon od mene izaći i sud svoj postaviću da bude vidjelo narodima.
 5. Blizu je pravda moja, izaći će spasenje moje, i mišice će moje suditi narodima; mene će ostrva čekati i u moju će se mišicu uzdati. Isa. 24, 15. Isa. 46, 13. Isa. 56, 1. Rim. 1, 16.
 6. Podignite k nebu oči svoje i pogledajte dolje na zemlju; jer će nebesa iščeznuti kao dim i zemlja će kao haljina ovetšati, i koji na njoj žive pomrijeće također; a spasenje će moje ostati dovijeka, i pravde moje neće nestati.Mat. 24, 35. 2.Pet. 3, 10.
 7. Poslušajte me koji znate pravdu, narode, kojemu je u srcu zakon moj. Ne bojte se ruženja ljudskoga i od huljenja njihova ne plašite se. Psal. 37, 31. Mat. 10, 28. Luka 12, 4. Dela. 5, 41.
 8. Jer će ih moljac izjesti kao haljinu, i kao vunu izješće ih crv; a pravda moja ostaje dovijeka i spasenje moje od koljena na koljeno.
 9. Probudi se, probudi se, obuci se u silu, mišico Gospodnja; probudi se kao u staro vrijeme, za naraštaja prošlijeh; nijesi li ti isjekla Ravu i ranila zmaja? Jov 26, 12. Psal. 87, 4. Isa. 27, 1. Jezek. 29, 3. Otkr. 11, 17.
 10. Nijesi li ti isušila more, vodu bezdana velikoga, od dubine morske načinila put da prođu izbavljeni? 2.Moj. 14, 21.
 11. Tako oni koje iskupi Gospod neka se vrate i dođu u Sion pjevajući, i veselje vječno neka bude nad glavom njihovom; radost i veselje neka zadobiju, a žalost i uzdisanje neka bježi.
 12. Ja, ja sam utješitelj vaš; ko si ti da se bojiš čovjeka smrtnoga i sina čovječijega, koji je kao trava? Psal. 118, 6. 2.Kor. 1, 3. 1.Pet. 1, 24.
 13. I zaboravio si Boga tvorca svojega, koji je razapeo nebesa i osnovao zemlju? i jednako se bojiš svaki dan gnjeva onoga koji te pritješnjuje kad se sprema da zatire? a gdje je gnjev onoga koji pritješnjuje? Jov 9, 8. Jov 20, 7.
 14. Brzo će se oprostiti sužanj, neće umrijeti u jami, niti će biti bez hljeba. Zah. 9, 11.
 15. Jer sam ja Gospod Bog tvoj, koji raskidam more, da valovi njegovi buče; Gospod nad vojskama ime mi je. 2.Moj. 14, 21. 3.Moj. 11, 44. Psal. 74, 13. Psal. 93, 3. Isa. 17, 12. Isa. 43, 16.
 16. Ja ti metnuh u usta riječi svoje i sjenom ruke svoje zaklonih te, da utvrdim nebesa i osnujem zemlju, i rečem Sionu: ti si moj narod. 5.Moj. 18, 18. Isa. 49, 2. Isa. 59, 21. Isa. 65, 17. Jovan 3, 34. 2.Pet. 3, 13.
 17. Probudi se, probudi se, ustani, Jerusalime! koji si pio iz ruke Gospodnje čašu gnjeva njegova, pio si, i talog iz strašne čaše ispio si. 5.Moj. 28, 28. 5.Moj. 28, 34. Psal. 60, 3. Isa. 29, 9. Otkr. 14, 10.
 18. Od svijeh sinova koje je rodio nijedan ga nije vodio, i od svijeh sinova koje je othranio nijedan ga nije prihvatio za ruku. Jer. 10, 20.
 19. Ovo te dvoje zadesi; ko te požali? Pustoš i rasap, i glad i mač; ko će te utješiti? Jer. 15, 5. Amos 7, 2.
 20. Sinovi tvoji obamrli leže po krajevima svijeh ulica kao bivo u mreži puni gnjeva Gospodnjega, i karanja Boga tvojega. Plač. 2, 11. Plač. 2, 19.
 21. Zato čuj ovo, nevoljni, i pijani, ne od vina.
 22. Ovako veli Gospod tvoj, Gospod i Bog tvoj, koji brani svoj narod: evo uzimam iz tvoje ruke čašu strašnu, talog u čaši gnjeva svojega; nećeš više piti. Jer. 50, 34.
 23. Nego ću je dati u ruke onima koji te muče, koji govoriše duši tvojoj: sagni se da prijeđemo, i ti si im podmetao leđa svoja da budu kao zemlja i kao ulica onima koji prelaze.Psal. 66, 11. Psal. 66, 12. Zah. 12, 2.