BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Isaije - 50. glava

 1. Ovako veli Gospod: gdje je raspusna knjiga matere vaše kojom je pustih? ili koji je između rukodavalaca mojih kome vas prodadoh? Gle, za bezakonja svoja prodadoste se i za vaše prijestupe bi puštena mati vaša. 5.Moj. 24, 1. Sud. 2, 14. 2.Car. 4, 1. Os. 2, 2. Mat. 18, 25.
 2. Zašto kad dođoh ne bi nikoga? kad zvah, niko se ne odazva? da nije kako god okračala ruka moja, te ne može iskupiti? ili nema u mene snage da izbavim? Gle, prijetnjom svojom isušujem more; obraćam rijeke u pustinju da se usmrde ribe njihove zato što nestane vode, i mru od žeđi.1.Moj. 18, 14. 4.Moj. 11, 23. Prič. 1, 24. Isa. 59, 1. Isa. 65, 12. Jer. 7, 13. Jer. 14, 9. Naum 1, 4.
 3. Oblačim nebesa u mrak, i kostrijet im dajem za pokrivač.
 4. Gospod Gospod dade mi jezik učen da umijem progovoriti zgodnu riječ umornom; budi svako jutro, budi mi uši, da slušam kao učenici. 2.Moj. 4, 11. Prič. 15, 23. Mat. 7, 29. Mat. 11, 28. Mar. 6, 7. Luka 4, 22. Luka 4, 32.
 5. Gospod Gospod otvori mi uši, i ja se ne protivih, ne otstupih natrag. Jezek. 2, 8. Mat. 26, 39. Fil. 2, 8. Jevr. 10, 5.
 6. Leđa svoja podmetah onima koji me bijahu i obraze svoje onima koji me čupahu; ne zaklonih lica svojega od ruga ni od zapljuvanja. Plač. 3, 30. Mih. 5, 1. Mat. 5, 39. Mat. 26, 67. Jovan 19, 1.
 7. Jer mi Gospod Gospod pomaže, zato se ne osramotih, zato stavih čelo svoje kao kremen, i znam da se neću postidjeti. Jezek. 3, 8. Rim. 8, 31.
 8. Blizu je onaj koji me pravda; ko će se preti sa mnom? stanimo zajedno; ko je suparnik moj? neka pristupi k meni. 1.Kor. 4, 4.
 9. Gle, Gospod Gospod pomagaće mi: ko će me osuditi? Gle, svi će oni kao haljina ovetšati, moljac će ih izjesti. Jov 13, 28. Psal. 39, 11. Jevr. 1, 11.
 10. Ko se među vama boji Gospoda i sluša glas sluge njegova? Ko hodi po mraku i nema vidjela, neka se uzda u ime Gospodnje i neka se oslanja na Boga svojega. 2.Dnev. 20, 20. Psal. 18, 18. Isa. 10, 20.
 11. Gle, svi koji ložite oganj i opasujete se iskrama, idite u svjetlosti ognja svojega i u iskrama koje raspaliste. To vam je iz moje ruke, u mukama ćete ležati. Prič. 26, 18. Jovan 9, 39. Rim. 10, 3.