BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Isaije - 5. glava

 1. Zapjevaću sada dragome svojemu pjesmu dragoga svojega o vinogradu njegovu. Dragi moj ima vinograd na rodnu brdašcu. Psal. 80, 8. Plač. 1, 7.
 2. I ogradi ga, i otrijebi iz njega kamenje, i nasadi ga plemenitom lozom, i sazida kulu usred njega, i iskopa pivnicu u njemu, i počeka da rodi grožđem, a on rodi vinjagom. 5.Moj. 32, 6. Jer. 11, 17.
 3. Pa sada, stanovnici Jerusalimski i ljudi Judejci, sudite između mene i vinograda mojega. Rim. 3, 4.
 4. Što je još trebalo činiti vinogradu mojemu što mu ne učinih? kad čekah da rodi grožđem, zašto rodi vinjagom? Jer. 24, 2.
 5. Sada ću vam kazati što ću učiniti vinogradu svojemu. Oboriću mu ogradu, neka opusti; razvaliću mu zid, neka se pogazi;Jer. 45, 4. Plač. 2, 6.
 6. Uparložiću ga, neće se rezati ni kopati, nego će rasti čkalj i trnje, i zapovjediću oblacima da ne puštaju više dažda na nj.
 7. Da, vinograd je Gospoda nad vojskama dom Izrailjev, i ljudi su Judejci mili sad njegov; on čeka sud, a gle nasilja, čeka pravdu, a gle vike.
 8. Teško onima koji sastavljaju kuću s kućom, i njivu na njivu nastavljaju, da već ne bude mjesta i vi sami ostanete u zemlji. Psal. 83, 12. Mih. 2, 2.
 9. Od Gospoda nad vojskama čuh: mnoge kuće opustjeće, u velikim i lijepijem neće biti nikoga.
 10. Jer će deset rala vinograda dati jedan vat, i gomer sjemena daće efu. 3.Moj. 27, 16. Jer. 48, 33.
 11. Teško onima koji rane, te idu na silovito piće i ostaju do mraka dok ih vino raspali. Prič. 23, 29.
 12. I na gozbama su im gusle i psaltiri i bubnji i svirale i vino; a ne gledaju na djela Gospodnja i ne vide rada ruku njegovijeh. Jov 34, 27. Os. 4, 11. Amos 6, 5.
 13. Zato se narod moj odvede u ropstvo što ne znaju, i koje poštuje gladuju, i ljudstvo njegovo gine od žeđi. Isa. 1, 3. Isa. 1, 7. Os. 4, 6. Luka 19, 44. Rim. 1, 28. 2.Pet. 3, 5.
 14. Zato se raširio grob i razvalio ždrijelo svoje preveć, i sići će u nj slava njegova i mnoštvo njegovo i vreva njegova i koji se vesele u njemu.
 15. I pognuće se prost čovjek, i visoki će se poniziti, i ponosite oči oboriće se; Isa. 2, 9.
 16. Gospod nad vojskama uzvisiće se sudom, i Bog sveti posvetiće se pravdom. Jezek. 20, 41.
 17. I jaganjci će pasti po svom običaju, i došljaci će jesti s pustijeh mjesta pretilinu. Isa. 7, 25.
 18. Teško onima koji vuku bezakonje uzicama od taštine, i grijeh kao užem kolskim,
 19. Koji govore: neka pohiti, neka brzo dođe djelo njegovo, da vidimo, i neka se približi i dođe što je naumio svetac Izrailjev, da poznamo. Isa. 66, 5. Jer. 17, 15. Jezek. 12, 22. Amos 5, 18. 2.Pet. 3, 3.
 20. Teško onima koji zlo zovu dobro, a dobro zlo, koji prave od mraka svjetlost a od svjetlosti mrak, koji prave od gorkoga slatko a od slatkoga gorko. Isa. 5, 23.
 21. Teško onima koji misle da su mudri, i sami su sebi razumni.
 22. Teško onima koji su jaki piti vino i junaci u miješanju silovita pića.
 23. Koji pravdaju bezbožnika za poklon, a pravednima uzimaju pravdu.
 24. Zato kao što oganj proždire strnjiku i slame nestaje u plamenu, tako će korijen njihov biti kao trulež i cvijet njihov otići će kao prah, jer odbaciše zakon Gospoda nad vojskama i prezreše riječ sveca Izrailjeva. 1.Car. 17, 14. 2.Car. 19, 22. Jov 18, 16. Joil 2, 5. Luka 7, 30. Jovan 12, 48.
 25. Zato se raspali gnjev Gospodnji na narod njegov, i mahnuv rukom svojom na nj udari ga da se gore zadrmaše i mrtva tjelesa njegova biše kao blato po ulicama. Kod svega toga gnjev se njegov ne odvrati, nego je ruka njegova još podignuta. Isa. 14, 19. Isa. 25, 11. Isa. 34, 3. Jer. 46, 5. Mih. 4, 11.
 26. I podignuće zastavu narodima daljnijem, i zazviždaće im s kraja zemlje; i gle, oni će doći odmah, brzo. Isa. 18, 3. Zah. 10, 8.
 27. Neće biti među njima umorna ni sustala, ni dremljiva ni sanljiva, nikome se neće raspasati pojas oko njega, niti će se kome otkinuti remen na obući. Prič. 3, 23.
 28. Strijele će im biti oštre, i svi lukovi njihovi zapeti; kopita u konja njihovijeh biće kao kremen i točkovi njihovi kao vihor. Jezek. 38, 9. Dan. 7, 4. Dan. 11, 40.
 29. Rika će im biti kao u lava, i rikaće kao lavići; bučaće i ugrabiće plijen i odnijeti ga, i neće biti nikoga da otme. Isa. 10, 6. Dan. 7, 4. Naum 2, 11.
 30. Bučaće nad njim u to vrijeme kao što more buči. Tada će pogledati na zemlju, a to mrak i strah, i svjetlost će se pomračiti nad pogiblju njihovom. Isa. 13, 4. Isa. 17, 12. Jer. 13, 16. Jer. 50, 42. Amos 5, 18.