BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Isaije - 42. glava

 1. Evo sluge mojega, kojega podupirem, izbranika mojega, koji je mio duši mojoj; metnuću duh svoj na njega, sud narodima javljaće. Isa. 11, 2. Isa. 49, 3. Isa. 49, 6. Isa. 52, 13. Mat. 3, 17. Mat. 12, 18. Jovan 3, 35. Ef. 1, 6. Fil. 2, 7. Kol. 1, 12.
 2. Neće vikati ni podizati, niti će se čuti glas njegov po ulicama.
 3. Trske stučene neće prelomiti, i svještila koje se puši neće ugasiti; javljaće sud po istini. Psal. 94, 15. Isa. 9, 7.
 4. Neće mu dosaditi, niti će se umoriti, dokle ne postavi sud na zemlji, i ostrva će čekati nauku njegovu. 1.Moj. 49, 10. Isa. 11, 11. Isa. 24, 15. Isa. 49, 1. Jevr. 12, 2.
 5. Ovako govori Bog Gospod, koji je stvorio nebesa i razapeo ih, koji je rasprostro zemlju i što ona rađa, koji daje disanje narodu što je na njoj i duh onima što hode po njoj: Isa. 44, 24. Zah. 12, 1. Dela. 17, 25.
 6. Ja Gospod dozvah te u pravdi, i držaću te za ruku, i čuvaću te, i učiniću te da budeš zavjet narodu, vidjelo narodima; Isa. 41, 13. Isa. 49, 8. Luka 2, 32. Dela. 13, 47.
 7. Da otvoriš oči slijepcima, da izvedeš sužnje iz zatvora i iz tamnice koji sjede u tami. Isa. 9, 2. Mat. 4, 16. Luka 4, 18. 2.Tim. 2, 26. Jevr. 2, 14.
 8. Ja sam Gospod, to je ime moje, i slave svoje neću dati drugome ni hvale svoje likovima rezanijem. 2.Moj. 3, 14. Isa. 48, 11.
 9. Evo, pređašnje dođe, i ja javljam novo, prije nego nastane kazujem vam.
 10. Pjevajte Gospodu pjesmu novu, hvalu njegovu od kraja zemlje, koji se plavite po moru i sve što je u njemu, ostrva i koji živite na njima. Psal. 33, 3. Psal. 40, 3. Psal. 107, 23.
 11. Pustinja i gradovi njezini, sela gdje stanuje Kidar, neka podignu glas, neka pjevaju koji žive po stijenama, neka klikuju savrh gora.
 12. Neka daju slavu Gospodu, i hvalu njegovu neka javljaju po ostrvima.
 13. Gospod će izaći kao junak, podignuće revnost svoju kao vojnik, vikaće i klikovati, nadvladaće neprijatelje svoje. Psal. 78, 65. Jer. 25, 30. Os. 11, 10. Amos 1, 2.
 14. Mučah dugo, činjah se gluh, ustezah se; ali ću sada vikati kao žena kad se porađa, i sve ću potrti i istrijebiti. Psal. 50, 21.
 15. Opustiću gore i bregove, i svaku travu na njima osušiću, i od rijeka ću načiniti ostrva, i jezera ću isušiti.
 16. I vodiću slijepce putem kojega nijesu znali; vodiću ih stazama kojih nijesu znali; obratiću pred njima mrak u svjetlost i što je neravno u ravno. To ću im učiniti, i neću ih ostaviti.
 17. Tada će se vratiti natrag i posramiti se koji se uzdaju u lik rezani, koji govore likovima livenijem: vi ste naši bogovi. Jer. 46, 5.
 18. Čujte, gluhi; progledajte, slijepi, da vidite.
 19. Ko je slijep osim sluge mojega? i ko je gluh kao poslanik moj kojega šaljem? ko je slijep kao savršeni? ko je slijep kao sluga Gospodnji? Isa. 43, 8. Jezek. 12, 2. Jovan 9, 39.
 20. Gledaš mnogo, ali ne vidiš; otvorene su ti uši, ali ne čuješ. 5.Moj. 4, 3. Isa. 1, 3. Rim. 2, 21.
 21. Gospodu bijaše mio radi pravde njegove, učini zakon velikim i slavnim. Psal. 138, 2.
 22. A narod je oplijenjen i potlačen, svi su koliki povezani u pećinama i sakriveni u tamnicama; postaše plijen, a nema nikoga da bi izbavio; postaše grabež, a nema nikoga da bi rekao: vrati. Isa. 24, 22.
 23. Ko između vas čuje ovo i pazi i sluša za poslije?
 24. Ko je dao Jakova da se potlači i Izrailja otimačima? Nije li Gospod, kojemu zgriješismo? Jer ne htješe hoditi putovima njegovijem niti slušaše zakona njegova.
 25. Zato izli na njih žestoku jarost svoju i silan rat, i zapali ga unaokolo, ali on ne razumje; zapali ga, ali on ne mari. 2.Car. 25, 9. Os. 7, 9.