BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Isaije - 41. glava

 1. Umuknite preda mnom, ostrva; i narodi neka se potkrijepe, neka pristupe, i tada neka reku: hajdemo da se sudimo. Isa. 43, 26.
 2. Ko je podigao pravdu s istoka? ko je dozvao da ide za njim ustopice? ko joj je pokorio narode i dao joj vlast nad carevima i učinio te su kao prah maču njezinu i kao razvijana pljeva luku njezinu? Isa. 45, 1. Isa. 45, 13. Isa. 46, 11. Otkr. 16, 12.
 3. Pogna ih, prođe mirno putem, kojim ne bješe hodio nogama svojim.
 4. Ko je uradio i učinio to? i zove naraštaje od iskona? Ja, Gospod, prvi i pošljednji, ja isti. Isa. 43, 10. Isa. 44, 7. Isa. 48, 12. Dela. 15, 18. Otkr. 1, 8. Otkr. 1, 11. Otkr. 1, 17.
 5. Vidješe ostrva i uplašiše se, krajevi zemaljski zadrktaše, približiše se i dođoše.Jezek. 26, 18.
 6. Jedan drugom pomagaše, i bratu svojemu govoraše: budi hrabar.
 7. Drvodjelja hrabraše zlatara; koji kleplje hrabraše onoga koji kuje na nakovnju, govoreći: dobro je za spajanje. I pritvrđivaše klincima da se ne pomiče.
 8. Ali ti, Izrailju, slugo moj; Jakove, kojega izabrah, sjeme Avrama prijatelja mojega!1.Moj. 18, 19. 2.Dnev. 20, 7. Nem. 9, 7.
 9. Ti, kojega uzeh s krajeva zemaljskih, i između izbranijeh njezinijeh dozvah te, i rekoh ti: ti si moj sluga, ja te izabrah, i ne odbacih tebe;
 10. Ne boj se, jer sam ja s tobom; ne plaši se, jer sam ja Bog tvoj; ukrijepiću te i pomoći ću ti, i poduprijeću te desnicom pravde svoje. 5.Moj. 31, 6. Rim. 8, 31. Jevr. 2, 18.
 11. Gle, postidjeće se i posramiće svi koji se ljute na tebe; biće kao ništa i izginuće protivnici tvoji. 2.Moj. 23, 22. Jer. 30, 16. Zah. 12, 3.
 12. Potražićeš suparnike svoje, ali ih nećeš naći, biće kao ništa, i koji vojuju na te, nestaće ih.
 13. Jer ja Gospod Bog tvoj držim te za desnicu, i kažem ti: ne boj se, ja ću ti pomagati. Jer. 30, 10.
 14. Ne boj se, crviću Jakovljev, narodiću Izrailjev, ja ću ti pomagati, govori Gospod i izbavitelj tvoj, svetac Izrailjev. Jov 19, 25.
 15. Gle, učiniću te da budeš kao sprava za vršenje nova sa zupcima: vrijeći ćeš gore i satrćeš ih, i brda ćeš obratiti u pljevu. Jer. 51, 21. Mih. 4, 13. Zah. 12, 6. 2.Kor. 10, 4.
 16. Vijaćeš ih, i vjetar će ih odnijeti i vihor će ih rasuti, a ti ćeš se veseliti u Gospodu i hvalićeš se svecem Izrailjevijem. Isa. 28, 5. Jer. 51, 2.
 17. Siromahe i uboge, koji traže vode a nje nema, kojima se jezik osušio od žeđi, njih ću uslišiti ja Gospod, ja Bog Izrailjev neću ih ostaviti.Isa. 62, 12.
 18. Otvoriću rijeke na visovima, i izvore usred dolina, pustinju ću obratiti u jezero vodeno, i suhu zemlju u izvore vodene. Psal. 107, 35. Isa. 35, 6.
 19. Posadiću u pustinji kedar, sitim, mirtu i maslinu; posadiću u pustoj zemlji jelu, brijest i šimšir,
 20. Da vide i poznadu i da promisle i razumiju da je to uradila ruka Gospodnja, i svetac Izrailjev da je to stvorio. Jov 12, 9.
 21. Iznesite parbu svoju, veli Gospod, pokažite razloge svoje, veli car Jakovljev.
 22. Neka dođu i neka nam objave šta će biti; objavite nam šta je prvo bilo, da promislimo i poznamo šta će biti iza toga; ili kažite nam šta će biti unapredak.
 23. Kažite šta će biti poslije, i poznaćemo da ste bogovi; ili učinite što dobro ili zlo, i divićemo se i gledati svi. 5.Moj. 18, 22. Jer. 10, 5. Dan. 2, 9.
 24. Gle, vi nijeste ništa, i djelo vaše nije ništa; koji vas izbira, gad je. Jer. 10, 5.
 25. Podigoh jednoga sa sjevera, i doći će; od istoka sunčanoga prizivaće ime moje, stupaće po glavarima kao po kalu i kao što lončar gazi blato.Jezd. 1, 2.
 26. Ko je objavio od iskona, da bismo znali, ili od starina, da bismo rekli: istina je? Ali nema nikoga da bi objavio, niti ima koga da naprijed kazao, niti ima koga da bi čuo riječi vaše.
 27. Ja prvi Sionu kažem: eto, eto toga. U Jerusalimu ću dati ko će javljati dobre glase.
 28. Jer pogledam, ali nema nikoga, nema među njima nijednoga ko bi svjetovao; pitam ih, ali ne odgovaraju ni riječi. Isa. 63, 5. Dan. 2, 10.
 29. Gle, svi su taština, ništa su djela njihova; liveni su likovi njihovi vjetar i ništavilo. Jer. 14, 22.