BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Isaije - 39. glava

HAC logo
  1. U to vrijeme Merodah Valadan, sin Valadanov, car Vavilonski, posla knjigu s darom Jezekiji; jer bješe čuo da je bio bolestan i ozdravio.2.Car. 20, 12. 2.Dnev. 32, 31. 2.Dnev. 32, 32.
  2. I Jezekija se obradova tome, i pokaza im sve riznice svoje, srebro i zlato i mirise, i najbolje ulje, i kuću gdje mu bješe oružje, i što se god nalažaše u riznicama njegovijem, ne osta ništa da im ne pokaza Jezekija u kući svojoj i u svemu gospodstvu svom.2.Dnev. 32, 31.
  3. Tada dođe prorok Isaija k caru Jezekiji i reče mu: šta su govorili ti ljudi i odakle su došli k tebi? A Jezekija reče: iz daljne zemlje došli su k meni, iz Vavilona.
  4. A on reče: šta su vidjeli u tvom dvoru? A Jezekija reče: vidjeli su sve što ima u mom dvoru; nije ostalo ništa u riznicama mojim da im nijesam pokazao.
  5. Tada reče Isaija Jezekiji: čuj riječ Gospoda nad vojskama.
  6. Evo doći će vrijeme kad će se odnijeti u Vavilon sve što ima u kući tvojoj, i što su sabirali oci tvoji do danas, neće ostati ništa, veli Gospod. 3.Moj. 26, 33. 5.Moj. 28, 64. 1.Car. 14, 15. 2.Car. 24, 13. 2.Dnev. 36, 18. Amos 5, 27.
  7. I sinove tvoje, koji će izaći od tebe, koje ćeš roditi, uzeće da budu dvorani u dvoru cara Vavilonskoga. 2.Car. 24, 12. Dan. 1, 2. Dan. 1, 3.
  8. A Jezekija reče Isaiji: dobra je riječ Gospodnja koju si rekao. Još reče: je li? za moga vijeka biće mir i vjera? 1.Sam. 3, 18.