BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Isaije - 38. glava

 1. U to vrijeme razbolje se Jezekija na smrt; i dođe k njemu prorok Isaija sin Amosov i reče mu: ovako veli Gospod: naredi za kuću svoju, jer ćeš umrijeti i nećeš ostati živ. 2.Car. 20, 1. 2.Dnev. 32, 24. 2.Dnev. 32, 32.
 2. A Jezekija se okrete licem k zidu, i pomoli se Gospodu, 2.Sam. 12, 22.
 3. I reče: oh, Gospode, opomeni se da sam jednako hodio pred tobom vjerno i s cijelijem srcem, i tvorio što je tebi ugodno. I plaka Jezekija veoma.Nem. 5, 19.
 4. Tada dođe riječ Gospodnja Isaiji govoreći:
 5. Idi i reci Jezekiji: ovako veli Gospod Bog Davida oca tvojega: čuo sam molitvu tvoju, i vidio sam suze tvoje, evo dodaću ti vijeku petnaest godina.
 6. I izbaviću tebe i ovaj grad iz ruku cara Asirskoga, i braniću ovaj grad. Isa. 37, 35.
 7. I ovo neka ti bude znak od Gospoda da će učiniti Gospod što je rekao. 2.Car. 20, 8. Isa. 37, 30. Isa. 38, 22.
 8. Evo ja ću vratiti sjen po koljencima po kojima je sišao na sunčaniku Ahazovu natrag za deset koljenaca. I vrati se sunce za deset koljenaca po koljencima po kojima bijaše sišlo. Isu. 10, 13.
 9. Ovo napisa Jezekija car Judin kad se razbolje, i ozdravi od bolesti svoje:
 10. Ja rekoh, kad se presjekoše dani moji: idem k vratima grobnijem, uze mi se ostatak godina mojih. Psal. 102, 24.
 11. Rekoh: neću vidjeti Gospoda Gospoda u zemlji živijeh, neću više vidjeti čovjeka među onima koji stanuju na svijetu. Jov 35, 14. Psal. 27, 13. Psal. 31, 22. Psal. 116, 9.
 12. Vijek moj prođe i prenese se od mene kao šator pastirski; presjekoh život svoj kao tkač, otsjeći će me od osnutka; od jutra do večera učinićeš mi kraj. Jov 7, 6. Psal. 102, 11. Psal. 102, 23. 2.Kor. 5, 4.
 13. Mišljah za jutra da će kao lav potrti sve kosti moje; od jutra do večera učinićeš mi kraj. Jov 10, 16.
 14. Pištah kao ždrao i kao lastavica, ukah kao golubica, oči mi iščilješe gledajući gore: Gospode, u nevolji sam, oblakšaj mi. Psal. 55, 2. Isa. 59, 11. Jezek. 7, 16. Naum 2, 7.
 15. Šta da rečem? On mi kaza, i učini. Proživjeću sve godine svoje po jadu duše svoje. Jov 7, 11.
 16. Gospode, o tom se živi i u tom je svemu život duha mojega, iscijelio si me i sačuvao u životu.
 17. Evo, na mir dođe mi ljut jad; ali tebi bi milo da izvučeš dušu moju iz jame pogibli, jer si bacio za leđa svoja sve grijehe moje. Psal. 51, 9.
 18. Jer neće grob tebe slaviti, neće te smrt hvaliti, i koji siđu u grob ne nadaju se tvojoj istini. Psal. 6, 5. Psal. 30, 9. Prop. 9, 10.
 19. Živi, živi, oni će te slaviti kao ja danas: otac će sinovima javljati istinu tvoju. 5.Moj. 4, 9. Psal. 78, 3. Psal. 145, 4.
 20. Gospod me spase, zato ćemo pjevati pjesme moje u domu Gospodnjem dok smo god živi. Psal. 9, 13. Psal. 46, 1. Psal. 66, 12.
 21. A Isaija bješe rekao da uzmu grudu suhih smokava i priviju na otok, te će ozdraviti. 2.Car. 20, 7.
 22. I Jezekija bješe rekao: šta će biti znak da ću otići u dom Gospodnji?