BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Isaije - 35. glava

  1. Radovaće se tome pustinja i zemlja sasušena, veseliće se pustoš i procvjetati kao ruža. Pesma 2, 1.
  2. Procvjetaće obilno, i veseliće se radujući se i popijevajući; slava Livanska daće joj se i krasota Karmilska i Saronska; ta će mjesta vidjeti slavu Gospodnju, krasotu Boga našega.
  3. Ukrijepite klonule ruke, i koljena iznemogla utvrdite. Jov 4, 3. Jevr. 12, 12.
  4. Recite onima kojima se srce uplašilo: ohrabrite se, ne bojte se; evo Boga vašega; osveta ide, plata Božija, sam ide, i spašće vas. Isa. 40, 2.
  5. Tada će se otvoriti oči slijepima, i uši gluhima otvoriće se.Isa. 29, 18. Mat. 9, 27. Mat. 11, 5. Mar. 7, 32. Jovan 9, 6.
  6. Tada će hromac skakati kao jelen, i jezik nijemoga pjevaće, jer će u pustinji provreti vode i potoci u zemlji sasušenoj. Mat. 9, 32. Mat. 11, 5. Luka 7, 22. Jovan 5, 8. Jovan 7, 38. Dela. 3, 2. Dela. 3, 8. Dela. 14, 10.
  7. I suho će mjesto postati jezero, i zemlja sasušena izvori vodeni, u stanu zmajevskom, po ložama njihovijem, biće trava, trska i sita. Psal. 44, 19.
  8. I ondje će biti nasap i put, koji će se zvati sveti put; neće ići po njemu nečisti, nego će biti za njih; ko uzide njim, ni lud neće zaći. Psal. 118, 20. Prič. 8, 9. Joil 3, 17. Otkr. 21, 27.
  9. Neće ondje biti lava, i ljuta zvijer neće ići po njemu, niti će se ondje naći, nego će hoditi izbavljeni. 3.Moj. 26, 6. Isa. 11, 9.
  10. I koje iskupi Gospod, vratiće se i doći će u Sion pjevajući, i vječna će radost biti nad glavom njihovom, dobiće radost i veselje, a žalost i uzdisanje bježaće. Isa. 25, 8. Isa. 51, 11. Jovan 16, 22. Ef. 1, 7. Otkr. 7, 17.