BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Isaije - 34. glava

 1. Pristupite, narodi, da čujete; pazite, narodi; neka čuje zemlja i što je u njoj, vasiljena i što se god rađa u njoj.
 2. Jer se Gospod razgnjevio na sve narode, i razljutio se na svu vojsku njihovu, zatrće ih, predaće ih na pokolj.Jer. 25, 32.
 3. I pobijeni njihovi baciće se, i od mrtvaca njihovijeh dizaće se smrad i gore će se rasplinuti od krvi njihove. Naum 3, 3.
 4. I sva će se vojska nebeska rastopiti, i saviće se nebesa kao knjiga, i sva vojska njihova popadaće kao što pada list s vinove loze i kao što pada sa smokve. Psal. 102, 26. Jezek. 32, 7. Joil 2, 31. Mat. 24, 29. 2.Pet. 3, 10. 2.Pet. 3, 12.
 5. Jer je opojen na nebu mač moj, evo, sići će na sud na Edomce i na narod koji sam prokleo da se zatre. Jer. 46, 10. Jer. 49, 7. Jezek. 21, 15. Mal. 1, 4.
 6. Mač je Gospodnji pun krvi i tovan od pretiline, od krvi jagnjeće i jarčije, od pretiline bubrega ovnujskih; jer Gospod ima žrtvu u Vosoru i veliko klanje u zemlji Edomskoj.Isa. 63, 1. Jer. 46, 10. Sof. 1, 7.
 7. I jednorozi će sići s njima i junci s bikovima; zemlja će se njihova opiti od krvi i prah će njihov utiti od pretiline.
 8. Jer će biti dan osvete Gospodnje, godina plaćanja, da bi se osvetio Sion.
 9. I potoci će se njezini pretvoriti u smolu, i prah njezin u sumpor, i zemlja će njihova postati smola razgorjela.
 10. Neće se gasiti ni noću ni danju, dovijeka će se dizati dim njezin, od koljena do koljena ostaće pusta, niko neće prelaziti preko nje dovijeka. Mal. 1, 4. Otkr. 14, 11. Otkr. 18, 18. Otkr. 19, 3.
 11. Nego će je naslijediti gem i ćuk, sova i gavran naseliće se u njoj, i Gospod će rastegnuti preko nje uže pogibli i mjerila pustoši. Isa. 24, 10.
 12. Plemiće njezine zvaće da caruju, ali neće biti nijednoga, i svi će knezovi njezini otići u ništa.
 13. I trnje će izniknuti u dvorima njihovijem, kopriva i čkalj u gradovima njihovijem, i biće stan zmajevima i naselje sovama. Psal. 44, 19. Isa. 32, 13. Os. 9, 6.
 14. I sretaće se divlje zvijeri s buljinama, aveti će se dovikivati, ondje će se naseliti vještice i naći počivalište.
 15. Ondje će se gnijezditi ćuk i nositi jaja i leći ptiće i sabirati ih pod sjen svoj; ondje će se sastajati i jastrebovi jedan s drugim.
 16. Tražite u knjizi Gospodnjoj i čitajte, ništa od ovoga neće izostati i nijedno neće biti bez drugoga; jer što kažem, on je zapovjedio, i duh će ih njegov sabrati. Psal. 56, 8. Dan. 7, 10. Mal. 3, 16.
 17. Jer im on baci ždrijeb, i ruka njegova razdijeli im zemlju užem, i njihova će biti dovijeka, od koljena do koljena nastavaće u njoj. Psal. 78, 55. Prič. 16, 33.