BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Isaije - 32. glava

 1. Evo, car će carovati pravo i knezovi će vladati po pravdi. 2.Dnev. 31, 20. Psal. 7, 1. Psal. 72, 3. Isa. 9, 7. Jer. 23, 5. Zah. 9, 9. Jevr. 1, 8. Otkr. 19, 11.
 2. I čovjek će biti kao zaklon od vjetra, i kao utočište od poplave, kao potoci na suhu mjestu, kao sjen od velike stijene u zemlji sasušenoj.
 3. I oči onijeh koji vide neće biti zaslijepljene, i uši onijeh koji čuju slušaće. Isa. 29, 18.
 4. I srce nerazumnijeh razumjeće mudrost, i jezik mutavijeh govoriće brzo i razgovijetno.
 5. Nevaljalac se neće više zvati knez, niti će se tvrdica nazivati podašnijem.
 6. Jer nevaljalac o nevaljalstvu govori, i srce njegovo gradi bezakonje, radeći licemjerno i govoreći na Boga laž, da isprazni dušu gladnomu i napoj žednomu da uzme.
 7. I sprave tvrdičine zle su; smišlja lukavštine da zatre nište riječima lažnijem i kad siromah govori pravo. Isa. 29, 21.
 8. Ali knez smišlja kneževski, i ustaje da radi kneževski.
 9. Ustanite, žene mirne, slušajte glas moj; kćeri bezbrižne, čujte riječi moje. Jer. 9, 20. Amos 6, 1.
 10. Za mnogo godina bićete u smetnji, vi bezbrižne; jer neće biti berbe, i sabiranje neće doći. Joil 1, 5.
 11. Strašite se, vi mirne; drkćite, vi bezbrižne, svucite se, budite gole, i pripašite oko sebe kostrijet,
 12. Bijući se u prsi za lijepijem njivama, za rodnijem čokotima.
 13. Trnje i čkalj niknuće na zemlji naroda mojega, i po svijem kućama veselijem, u gradu veselom. Isa. 22, 1. Isa. 23, 7. Jer. 33, 4. Os. 9, 6.
 14. Jer će se dvorovi ostaviti, vreve gradske nestaće; kule i stražare postaće pećine dovijeka, radost divljim magarcima i paša stadima, Jov 39, 11. Isa. 27, 10. Jer. 6, 5. Sof. 2, 7.
 15. Dokle se ne izlije na nas duh s visine i pustinja postane njiva a njiva se stane uzimati za šumu. Psal. 104, 30. Isa. 35, 2.
 16. Tada će sud stanovati u pustinji, i pravda će stajati na njivi. Zah. 8, 3.
 17. I mir će biti djelo pravde, što će pravda učiniti biće pokoj i bezbrižnost dovijeka. Psal. 72, 2. Mih. 4, 4. Luka 2, 14.
 18. I moj će narod sjedjeti u mirnu stanu i u šatorima pouzdanijem, na počivalištima tihim.
 19. Ali će grad pasti na šumu, i grad će se vrlo sniziti. Zah. 11, 2.
 20. Blago vama koji sijete pokraj svake vode, i puštate volove i magarce. Isa. 30, 24.