BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Isaije - 3. glava

 1. Jer gle, Gospod, Gospod nad vojskama uzeće Jerusalimu i Judi potporu i pomoć, svaku potporu u hljebu i svaku potporu u vodi, 3.Moj. 26, 26. 5.Moj. 28, 18. Jezek. 14, 13. Mih. 4, 9.
 2. Junaka i vojnika, sudiju i proroka, i mudarca i starca,Isa. 9, 15.
 3. Pedesetnika i ugledna čovjeka, i savjetnika i vješta umjetnika i čovjeka rječita. Jov 22, 8.
 4. I daću im knezove mladiće, i djeca će im biti gospodari. Prop. 10, 16.
 5. I činiće silu u narodu jedan drugome i svaki bližnjemu svojemu; dijete će ustajati na starca i nepošten čovjek na poštena. 5.Moj. 28, 50. Plač. 4, 16. Mih. 3, 1.
 6. I čovjek će uhvatiti brata svojega iz kuće oca svojega govoreći: imaš haljinu, budi nam knez, ovaj rasap neka je pod tvojom rukom.
 7. A on će se zakleti u onaj dan govoreći: neću biti ljekar, niti imam kod kuće hljeba ni haljine, ne postavljajte me knezom narodu.
 8. Jer se obori Jerusalim i Juda pade, jer se jezik njihov i djela njihova protive Gospodu da draže oči slave njegove.
 9. Što se vidi na licu njihovu svjedoči na njih, razglašuju grijeh svoj kao Sodom, ne taje; teško duši njihovoj! jer sami sebi čine zlo. Isa. 1, 10. Jer. 5, 3.
 10. Recite pravedniku da će mu dobro biti, jer će jesti plod od djela svojih.
 11. Teško bezbožniku! zlo će mu biti, jer će mu se naplatiti ruke njegove.
 12. Narodu mojemu čine silu djeca, i žene su im gospodari. Narode moj! koji te vode, zavode te, i kvare put hoda tvojega. Jov 30, 13.
 13. Ustaje Gospod na parbu, stoji da sudi narodima.
 14. Gospod će doći na sud sa starješinama naroda svojega i s knezovima njegovijem, jer vi potrste vinograd, grabež od siromaha u vašim je kućama. Mat. 21, 33.
 15. Zašto gazite narod moj i lice siromasima satirete? govori Gospod, Gospod nad vojskama. Jezek. 18, 2.
 16. Još govori Gospod: što se poniješe kćeri Sionske i idu opružena vrata i namigujući očima, sitno koračaju i zvekeću nogama, 1.Car. 16, 13.
 17. Zato će Gospod učiniti da oćelavi tjeme kćerima Sionskim, i otkriće Gospod golotinju njihovu.
 18. Tada će Gospod skinuti nakit s obuće i vezove i mjesečiće,
 19. Nizove i lančiće i trepetljike,
 20. Ukosnike i podveze i pojase i stakalca mirisna i oboce,
 21. Prstene i počeonike,
 22. Svečane haljine i ogrtače i prijevjese i toboce,
 23. I ogledala i košuljice i oglavlja i pokrivala.
 24. I mjesto mirisa biće smrad, i mjesto pojasa raspojasina, mjesto pletenica ćela, mjesto širokih skuta pripasana vreća, i mjesto ljepote ogorjelina.
 25. Tvoji će ljudi pasti od mača i junaci tvoji u ratu.
 26. I tužiće i plakaće vrata njegova, a on će pust ležati na zemlji. Jer. 14, 2. Plač. 1, 4. Jezek. 12, 20.