BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Isaije - 28. glava

HAC logo
 1. Teško gizdavome vijencu pijanica Jefremovijeh, uvelom cvijetu krasnoga nakita njihova, koji su uvrh rodnoga dola, pijani od vina! Isa. 1, 30.
 2. Gle, u Gospoda ima neko jak i silan kao pljusak od grada, kao oluja koja sve lomi, kao poplava silne vode, kad navali, oboriće sve na zemlju rukom. Isa. 30, 30. Jezek. 13, 11. Naum 1, 8.
 3. Nogama će se izgaziti gizdavi vijenac, pijanice Jefremove. Isa. 26, 6.
 4. I uveli cvijet krasnoga nakita njihova, što je uvrh rodnoga dola, biće kao voće uzrelo prije ljeta, koje čim ko vidi, uzme u ruku i pojede.
 5. U ono će vrijeme Gospod nad vojskama biti slavna kruna i dičan vijenac ostatku naroda svojega,
 6. I duh suda onome koji sjedi da sudi, i sila onima koji uzbijaju boj do vrata. Isa. 4, 4.
 7. Ali se i oni zanose od vina, i posrću od silovita pića; sveštenik i prorok zanose se od silovita pića, osvojilo ih je vino, posrću od silovita pića, zanose se u prorokovanju, spotiču se u suđenju.3.Moj. 10, 9. 5.Moj. 29, 6. Prič. 20, 1. Isa. 19, 14. Isa. 56, 10. Isa. 56, 12. Os. 4, 11.
 8. Jer su svi stolovi puni bljuvotine i nečistote, nema mjesta čista.
 9. Koga će učiti mudrosti, i koga će uputiti da razumije nauku? Djecu, kojoj se ne daje više mlijeko, koja su odbijena od sise? Jer. 6, 10.
 10. Jer zapovijest po zapovijest, zapovijest po zapovijest, pravilo po pravilo, pravilo po pravilo, ovdje malo, ondje malo davaše se.
 11. Zato će nerazumljivom besjedom i tuđim jezikom govoriti tome narodu; Isa. 33, 19. Jer. 5, 15. 1.Kor. 14, 21.
 12. Jer im reče: ovo je počinak, ostavite umorna da počine; ovo je odmor; ali ne htješe poslušati. 2.Dnev. 14, 7. Isa. 11, 10.
 13. I biće im riječ Gospodnja, zapovijest po zapovijest, zapovijest po zapovijest, pravilo po pravilo, pravilo po pravilo, malo ovdje, malo ondje, da idu i padaju nauznako i razbiju se, i da se zapletu u zamke i uhvate.
 14. Zato slušajte riječ Gospodnju, ljudi potsmjevači, koji vladate narodom što je u Jerusalimu.Jezek. 12, 27.
 15. Što rekoste: uhvatismo vjeru sa smrću, i ugovorismo s grobom; kad zađe bič kao povodanj, neće nas dohvatiti, jer od laži načinismo sebi utočište, i za prijevaru zaklonismo se;
 16. Zato ovako veli Gospod Gospod: evo, ja mećem u Sionu kamen, kamen izabran, kamen od ugla, skupocjen, temelj tvrd; ko vjeruje neće se plašiti. 1.Moj. 49, 24. Psal. 118, 22. Isa. 14, 32. Jezek. 41, 8. Mat. 21, 42. Dela. 4, 11. Rim. 9, 33. Ef. 2, 20.
 17. I izvršiću sud po pravilu i pravdu po mjerilima; i grad će potrti lažno utočište i voda će potopiti zaklon. Mat. 7, 14.
 18. I vjera vaša sa smrću uništiće se, i ugovor vaš s grobom neće ostati, a kad zađe bič kao povodanj, potlačiće vas.
 19. Čim zađe, odnijeće vas, jer će zalaziti svako jutro, danju i noću, i kad se čuje vika, biće sam strah.
 20. Jer će odar biti kratak da se čovjek ne može pružiti, i pokrivač uzak da se ne može umotati.
 21. Jer će Gospod ustati kao na gori Ferasimu, razgnjeviće se kao u dolu Gavaonskom, da učini djelo svoje, neobično djelo svoje, da svrši posao svoj, neobičan posao svoj. 4.Moj. 16, 30. Isu. 10, 10. 1.Sam. 3, 11. 2.Sam. 5, 20. Jer. 30, 14. Plač. 3, 33. Jezek. 5, 16. Luka 19, 27. Rim. 11, 8.
 22. Nemojte se dakle više potsmijevati da ne postanu jači okovi vaši, jer čuh od Gospoda Gospoda nad vojskama pogibao određenu svoj zemlji. Isa. 10, 22.
 23. Slušajte, i čujte glas moj, pazite i čujte besjedu moju.
 24. Ore li orač svaki dan da posije? ili brazdi i povlači njivu svoju?
 25. Kad poravni ozgo, ne sije li grahor i kim? i ne meće li pšenicu na najbolje mjesto, i ječam na zgodno mjesto, i krupnik na njegovo mjesto?
 26. I Bog ga njegov uči i upućuje kako će raditi.
 27. Jer se grahor ne vrše branom, niti se točak kolski obrće po kimu, nego se cijepom mlati grahor i kim prutom.
 28. Pšenica se vrše, ali neće jednako vrijeći niti će je satrti točkom kolskim ni zupcima razdrobiti.
 29. I to dolazi od Gospoda nad vojskama, koji je divan u savjetu, velik u mudrosti. Psal. 40, 5. Jer. 32, 19. Rim. 11, 23.