BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Isaije - 24. glava

HAC logo
 1. Gle, Gospod će isprazniti zemlju i opustiti je, prevrnuće je i rasijaće stanovnike njezine.
 2. I biće sveštenik kao narod, gospodar kao sluga, gospođa kao sluškinja, prodavac kao kupac, koji daje u zajam kao koji uzima u zajam, koji uzima dobit kao koji daje. Jezek. 7, 12.
 3. Sasvijem će se isprazniti zemlja, i sasvijem će se oplijeniti. Jer Gospod reče ovu riječ. Mih. 2, 4.
 4. Tužiće zemlja i opasti, iznemoći će vasiljena i opasti; iznemoći će glavari naroda zemaljskoga. Os. 4, 3.
 5. Jer se zemlja oskvrni pod stanovnicima svojim, jer prestupiše zakone, izmijeniše uredbe, raskidoše zavjet vječni. 1.Moj. 3, 17. 3.Moj. 18, 25. 4.Moj. 35, 33.
 6. Zato će prokletstvo proždrijeti zemlju, i zatrće se stanovnici njezini; zato će izgorjeti stanovnici zemaljski, i malo će ljudi ostati. 3.Moj. 26, 15. 5.Moj. 28, 15. Isa. 9, 19. Dan. 9, 11. Mal. 2, 2.
 7. Tužiće vino, uvenuće loza vinova, uzdisaće svi koji su vesela srca.
 8. Prestaće veselje uz bubnje, nestaće graje onijeh koji se vesele, prestaće veselje uz gusle. Otkr. 18, 22.
 9. Neće piti vina uz pjesme, ogrknuće silovito piće onima koji ga piju.
 10. Razbiće se pusti grad, zatvorene će biti sve kuće da niko ne ulazi.
 11. Tužnjava će biti po ulicama radi vina, proći će svako veselje, otići će radost zemaljska.
 12. Pustoš će ostati u gradu, i vrata će se razvaliti.
 13. Jer će biti u zemlji i u narodima kao kad se oberu masline, i kao kad se paljetkuje poslije berbe.
 14. Ovi će podignuti glas svoj i pjevaće, radi veličanstva Gospodnjega podvikivaće od mora.
 15. Zato slavite Gospoda u dolinama, na ostrvima morskim ime Gospoda Boga Izrailjeva. Isa. 11, 11. Isa. 66, 19. Mal. 1, 11.
 16. S kraja zemlje čusmo pjesme u slavu pravednome; ali rekoh: ološah! ološah! teško meni! nevjernici nevjeru čine, baš nevjernici nevjeru čine. Jer. 3, 20.
 17. Strahota i jama i zamka pred tobom je, stanovniče zemaljski! Jer. 48, 43. Jezek. 12, 13. Amos 5, 19.
 18. I ko uteče čuvši za strahotu, pašće u jamu; a ko ižljeze iz jame, uhvatiće se u zamku; jer će se ustave na visini otvoriti i zatrešće se temelji zemlji. 1.Moj. 7, 11. Jov 20, 24. Psal. 18, 7.
 19. Sva će se zemlja razbiti, sva će se zemlja raspasti, sva će se zemlja uskolebati. Jer. 4, 23.
 20. Sva će se zemlja ljuljati kao pijan čovjek, i premjestiće se kao koliba, jer će joj otežati bezakonje njezino, te će pasti i neće više ustati.
 21. I u to će vrijeme pohoditi Gospod na visini vojsku visoku i na zemlji sve careve zemaljske. Psal. 76, 12.
 22. I skupiće se kao što se skupljaju sužnji u jamu, i biće zatvoreni u tamnicu, i poslije mnogo vremena biće pohođeni. Isa. 10, 4. Otkr. 20, 2.
 23. I posramiće se mjesec i sunce će se zastidjeti kad Gospod nad vojskama stane carovati na gori Sionu i u Jerusalimu, i pred starješinama svojim proslavi se. Jevr. 12, 22. Otkr. 19, 4.