BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Isaije - 23. glava

 1. Breme Tiru. Ridajte lađe Tarsiske, jer je raskopan, da nema kuće niti ko dolazi. Iz zemlje Kitimske javi im se. Isa. 24, 10. Jer. 25, 22. Jezek. 26, 1. Jezek. 26, 19. Amos 1, 9. Zah. 9, 2.
 2. Umuknite koji živite na ostrvu, koje trgovci Sidonski pomorci puniše.
 3. I dohodi mu bijahu po velikim vodama sjeme Siorsko, žetva s rijeke, i bješe trg narodima. Jezek. 27, 3.
 4. Stidi se, Sidone, jer govori more, sila morska veli: ne mučim se porođajem, ne rađam, ne odgajam momaka, ne podižem djevojaka.
 5. Kao što se ožalostiše kad čuše za Misir, tako će se ožalostiti kad čuju za Tir. Isa. 19, 16. Jezek. 26, 18.
 6. Idite u Tarsis, ridajte ostrvljani!
 7. Je li to vaš veseli grad, kojega je starina od davnina? njegove će ga noge zanijeti daleko u tuđinstvo. Isa. 22, 1. Isa. 22, 2.
 8. Ko je to smislio na Tir, koji razdavaše vijence, čiji trgovci bjehu knezovi, i prekupci slavni na zemlji? Isa. 2, 12. Jezek. 26, 12. Jezek. 28, 2. 1.Tim. 3, 4.
 9. Gospod je nad vojskama to smislio, da osramoti ponos svake slave i da poništi sve slavne na zemlji.
 10. Prijeđi preko zemlje svoje kao potok, kćeri Tarsiska; nema više pojasa.
 11. Ruku svoju podiže na more, zadrma carstva; Gospod je zapovjedio za Hanan da se raskopaju gradovi njegovi. Isa. 5, 25. Jezek. 26, 4.
 12. I veli: nećeš se više veseliti, osramoćena djevojko, kćeri Sidonska. Ustani, idi u Kitim, ni ondje nećeš imati mira. Plač. 1, 6. Agej 2, 22. Otkr. 18, 22.
 13. Eto zemlje Haldejske; toga naroda nije bilo; Asur je osnova za one koji življahu u pustinjama, podigoše kule u njoj, pogradiše dvorove; i obrati se u razvaline. Psal. 71, 3.
 14. Ridajte lađe Tarsiske, jer je raskopan vaš grad. Isa. 2, 16. Jezek. 27, 25. Otkr. 18, 22.
 15. I tada će Tir biti zarobljen sedamdeset godina, za vijek jednoga cara, a poslije sedamdeset godina pjevaće se Tiru kao kurvi:
 16. Uzmi gusle, idi po gradu, zaboravljena kurvo; dobro udaraj, pjevaj i popijevaj, eda bi te se opet opomenuli. Jezek. 26, 13.
 17. Jer poslije sedamdeset godina Gospod će pohoditi Tir, a on će se vratiti na kurvarsku zaslugu svoju, i kurvaće se sa svijem carstvima na zemlji. 1.Moj. 10, 15. 1.Moj. 10, 19. Isu. 11, 8. Naum 3, 4. Otkr. 17, 2.
 18. Ali će trgovina njegova i zasluga njegova biti posvećena Gospodu, neće se ostavljati ni čuvati, nego će trgovina njegova biti onima koji nastavaju pred Gospodom da jedu do sitosti i imaju odijelo dobro. 5.Moj. 28, 65. Psal. 45, 12. Plač. 1, 3. Jezek. 26, 12. Zah. 14, 20.