BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Isaije - 22. glava

HAC logo
 1. Breme dolini viđenja. Što ti je te si sva izašla na krovove? Isa. 22, 5. Jer. 48, 38.
 2. Grade puni vike i vreve, grade veseli! tvoji pobijeni nijesu pobijeni mačem niti pogiboše u boju. Isa. 23, 7.
 3. Glavari tvoji uzmakoše svikoliki, povezaše ih strijelci; što se god nađe tvojih, svi su povezani, ako i pobjegoše daleko.
 4. Zato rekoh: prođite me se, da plačem gorko; ne trudite se da me tješite za pogiblju kćeri naroda mojega. Jezek. 21, 6.
 5. Jer je ovo dan muke i potiranja i smetnje od Gospoda, Gospoda nad vojskama, u dolini viđenja; obaliće zid, i vika će biti do gore. Jest. 3, 15. Isa. 63, 3. Plač. 1, 5. Jezek. 7, 7. Mih. 7, 4. Sof. 1, 15.
 6. I Elam uze tul, s kolima ljudi i s konjicima, i Kir istače štit.Isa. 21, 2. Jer. 49, 35.
 7. I krasne doline tvoje napuniše se kola, i konjici se namjestiše pred vratima. Jer. 1, 15.
 8. I odastrije se zastirač Judin; i pogledao si u to vrijeme na oružje u kući šumskoj. 1.Car. 7, 2.
 9. I vidjeste da je mnogo proloma na gradu Davidovu, i sabraste vodu u donjem jezeru. 2.Car. 20, 20. 2.Dnev. 32, 4. 2.Dnev. 32, 30. Pesma 4, 4.
 10. I izbrojiste kuće Jerusalimske, i razvaliste kuće da utvrdite zid.
 11. I načiniste jaz među dva zida za vodu iz staroga jezera; ali ne pogledaste na onoga koji je to učinio i ne obazreste se na onoga koji je to odavna spremio. Nem. 3, 16.
 12. I zva vas Gospod nad vojskama u onaj dan da plačete i ridate i da skubete kose i pripašete kostrijet; Isa. 58, 3. Os. 9, 1.
 13. A gle, radost i veselje, ubijaju goveda, kolju ovce, jedu meso i piju vino govoreći: jedimo i pijmo, jer ćemo sjutra umrijeti. Isa. 5, 12. Isa. 56, 12. Amos 6, 3. Luka 17, 26. 1.Kor. 15, 32.
 14. Ali Gospod nad vojskama javi mi: neće vam se oprostiti ovo bezakonje do smrti, veli Gospod, Gospod nad vojskama. 1.Sam. 3, 14. Jezek. 24, 13.
 15. Ovako veli Gospod, Gospod nad vojskama: idi k onomu rizničaru, k Somni, upravitelju dvorskom, 1.Car. 4, 6. 2.Car. 18, 37. Isa. 36, 3.
 16. I reci mu: šta ćeš ti tu? i ko ti je tu? te si tu istesao sebi grob? istesao si sebi grob na visoku mjestu i spremio si sebi stan u kamenu.
 17. Evo, čovječe, Gospod će te baciti daleko i zatrpaće te.
 18. Zavitlaće te i hititi kao loptu u zemlju prostranu; ondje ćeš umrijeti i ondje će biti kola slave tvoje, sramoto domu gospodara svojega; Psal. 52, 5.
 19. I svrći ću te s mjesta tvojega, i istjeraću te iz službe tvoje.
 20. I u to vrijeme pozvaću slugu svojega Elijakima sina Helkijina; 2.Car. 18, 18.
 21. I obući ću mu tvoju haljinu, i tvojim ću ga pojasom opasati, i tvoju ću mu vlast dati u ruku, i biće otac Jerusalimljanima i domu Judinu. Jov 29, 16.
 22. I metnuću mu ključ od doma Davidova na rame: kad on otvori, neće niko zatvoriti, i kad on zatvori, neće niko otvoriti.
 23. I kao klin uglaviću ga na tvrdu mjestu, i biće prijesto slave domu oca svojega; Jezd. 9, 8. Zah. 10, 4.
 24. I o njemu će se vješati sva slava doma oca njegova, sinova i unuka, svakojaki sudovi, i najmanji, i čaše i mjehovi.
 25. U to vrijeme, veli Gospod nad vojskama, pomjeriće se klin uglavljeni na tvrdom mjestu, i izvadiće se i pašće, i teža što je na njemu propašće; jer Gospod reče.