BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Isaije - 19. glava

 1. Breme Misiru. Gle, Gospod sjedeći na oblaku laku doći će u Misir; i zatrešće se od njega idoli Misirski, i srce će se rastopiti u Misircima. Psal. 104, 3. Jezek. 30, 4. Naum 1, 3.
 2. I razdražiću Misirce jedne na druge, te će vojevati brat na brata i prijatelj na prijatelja, grad na grad, carstvo na carstvo. Sud. 7, 22. 1.Sam. 14, 16. 2.Dnev. 20, 23. Jer. 46, 12. Mat. 24, 7.
 3. I nestaće duha Misiru, i namjeru njegovu razbiću; tada će pitati svoje idole i opsjenare i vrače i gatare.
 4. I predaću Misirce u ruke žestokim gospodarima, i ljut će car vladati njima, veli Gospod, Gospod nad vojskama. Isa. 20, 4. Jezek. 30, 12. Naum 3, 10.
 5. I nestaće vode iz mora, i rijeka će presahnuti i zasušiti se. Jov 14, 11. Jer. 51, 36. Jezek. 30, 12.
 6. I rijeke će oteći, opašće i presahnuti potoci Misirski, trska i sita posušiće se. 2.Car. 19, 24.
 7. Trava kraj potoka, na ušću potoka, i svi usjevi kraj potoka posahnuće i nestaće ih i propašće.
 8. I tužiće ribari i sjetovaće svi koji bacaju udicu, i koji razapinju mrežu po vodama zabrinuće se.
 9. I stidjeće se koji rade od tankoga lana, i koji tkaju tanko bijelo platno.
 10. I nasipi će mu se razvaliti, i koji zagrađuju ribnjake, svi će biti žalosna srca.
 11. Doista, knezovi su Soanski bezumni, i savjet mudrijeh savjetnika Faraonovijeh lud je. Kako možete govoriti Faraonu: ja sam sin mudrijeh, sin starijeh careva? Psal. 78, 12. Isa. 30, 4.
 12. Gdje su? gdje su mudarci tvoji? Neka ti kažu ako znadu što je naumio za Misir Gospod nad vojskama.Isa. 41, 22. Dela. 7, 22. 1.Kor. 1, 20.
 13. Poludješe knezovi Soanski; prevariše se knezovi Nofski; prelastiše Misir glave plemena njegovijeh.Jer. 2, 16. Os. 9, 6.
 14. Gospod je izlio među njih duh prijevaran, te učiniše da posrće Misir u svijem poslovima kao što posrće pijan čovjek bljujući. 2.Dnev. 18, 22.
 15. I neće biti djela u Misiru što bi učinila glava ili rep, grana ili sita.
 16. Tada će biti Misirci kao žene; bojaće se i drktati od ruke Gospoda nad vojskama kad zamahne na njih. Psal. 48, 6. Isa. 30, 17. Jer. 30, 5. Jer. 30, 7. Naum 3, 13. Zah. 2, 9.
 17. I zemlja će Judina biti strah Misiru; ko je se god opomene, prepašće se radi namjere Gospoda nad vojskama što je naumio suprot njemu.
 18. U to će vrijeme biti pet gradova u zemlji Misirskoj koji će govoriti jezikom Hananskim i zaklinjati se Gospodom nad vojskama; jedan će se zvati grad Aheres. Isa. 65, 16. Jer. 43, 13. Sof. 3, 9.
 19. U to će vrijeme biti oltar Gospodnji usred zemlje Misirske, i spomenik Gospodnji na međi njezinoj; 1.Moj. 12, 7. 2.Moj. 24, 4. Isu. 22, 10. Jevr. 13, 10.
 20. I biće znak i svjedočanstvo Gospodu nad vojskama, u zemlji Misirskoj. Kad stanu vikati ka Gospodu na nasilnike, on će im poslati spasitelja i kneza i izbaviće ih. Isu. 4, 20. Isa. 55, 13.
 21. I biće poznat Gospod Misircima, i poznaće Misirci Gospoda u to vrijeme, i služiće mu žrtvama i darima, i zavjetovaće zavjete Gospodu, i izvršivaće. Mal. 1, 11.
 22. Tako će Gospod udariti Misir, i udariv iscijeliće, jer će se obratiti ka Gospodu, umoliće mu se, i iscijeliće ih. Jezek. 29, 13.
 23. U to će vrijeme biti put iz Misira u Asirsku, i Asirac će ići u Misir i Misirac u Asirsku, i služiće Gospodu Misirci s Asircima. Isa. 11, 15.
 24. U to će vrijeme Izrailj biti treći s Misircima i Asircima, i biće blagoslov posred zemlje.
 25. Jer će ih blagosloviti Gospod nad vojskama govoreći: da je blagosloven moj narod Misirski i Asirski, djelo ruku mojih, i našljedstvo moje, Izrailj. Psal. 100, 3. Os. 2, 23. Rim. 3, 29. Ef. 2, 10. Fil. 1, 6.