BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Isaije - 18. glava

  1. Teško zemlji koja sjen čini krilima s one strane rijeka Etiopskih; Jezek. 30, 9.
  2. Koja šalje poslanike preko mora, u lađama od site po vodama, govoreći: idite, brzi glasnici, k narodu rasijanu i oplijenjenu, k narodu strašnu otkako je dosad, k narodu razmjerenu i pogaženu, kojemu zemlju raznose rijeke. Jezek. 30, 9.
  3. Svi koji živite na svijetu i stanujete na zemlji, kad se digne zastava na gorama, gledajte, i kad zatrubi truba, slušajte.
  4. Jer ovako mi reče Gospod: umiriću se i gledaću iz stana svojega, kao vrućina koja suši poslije dažda i kao rosan oblak o vrućini žetvenoj.
  5. Jer prije berbe, kad napupe pupci i od cvijeta postane grozd i stane zreti, okresaće odvode kosijerom, i uzeće lozu i otsjeći. Isa. 10, 33.
  6. Sve će se ostaviti pticama gorskim i zvijerima zemaljskim; i ptice će ljetovati na njima, a svakojake zvijeri zemaljske zimovaće.
  7. Tada će se donijeti dar Gospodu nad vojskama od naroda rasijanoga i oplijenjenoga, od naroda strašnoga otkako je dosad, od naroda razmjerenoga i pogaženoga, kojemu zemlju raznose rijeke, k mjestu imena Gospoda nad vojskama, ka gori Sionskoj. Psal. 68, 31. Sof. 3, 10. Mal. 1, 11.