BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Isaije - 17. glava

 1. Breme Damasku. Gle, Damasak će se ukinuti da ne bude više grad, nego će biti gomila razvalina.5.Moj. 13, 16. Isa. 37, 26. Jer. 49, 23. Amos 1, 3. Zah. 9, 1.
 2. Gradovi Aroirski biće ostavljeni, biće za stada, te će u njima počivati, i niko ih neće plašiti. Isa. 27, 10. Jer. 7, 33. Jezek. 25, 5. Jezek. 39, 26.
 3. Nestaće gradova Jefremovijeh i carstva u Damasku i ostatku Sirskom, biće kao slava sinova Izrailjevijeh, veli Gospod nad vojskama. Isa. 7, 16. Os. 10, 14.
 4. I u taj će dan istančati slava Jakovljeva, i debelo tijelo njegovo omršaće. Isa. 10, 16.
 5. Jer će biti kao kad žetelac sabira žito i rukom žanje klasje, i biće kao kad se kupi klasje u dolini Rafajskoj. Jer. 51, 33. Otkr. 14, 15.
 6. Ali će se ostaviti u njoj pabirci kao kad se otrese maslina, pa dvije tri ostanu u vrhu, i četiri pet na rodnijem granama, veli Gospod Bog Izrailjev. Jer. 49, 9.
 7. U to će vrijeme čovjek pogledati na tvorca svojega, i oči njegove gledaće na sveca Izrailjeva; 2.Dnev. 30, 11. Psal. 34, 5. Isa. 10, 20. Os. 5, 15. Mih. 7, 7. Zah. 12, 10.
 8. A neće pogledati na oltare, djelo ruku svojih, niti će gledati na ono što su načinili prsti njegovi, ni na lugove ni na likove sunčane.
 9. U to će vrijeme tvrdi gradovi njegovi biti kao ostavljen grm i ogranak, jer će se ostaviti radi sinova Izrailjevijeh, i biće pustoš.
 10. Jer si zaboravio Boga spasenja svojega, i nijesi se sjećao stijene sile svoje; zato sadi krasne sadove i lozu stranu presađuj; Psal. 106, 13. Psal. 106, 21.
 11. Danju radi da uzraste što posadiš, i jutrom gledaj da ti sjeme nikne; ali kad dođe do branja razgrabiće se, i ostaće ti ljuta žalost. Isa. 18, 5. Agej 1, 9.
 12. Teško mnoštvu velikih naroda, što buče kao što buče mora, i uzavrelijem narodima, kojih stoji vreva kao silnijeh voda; Isa. 5, 30. Isa. 8, 7. Isa. 13, 4.
 13. Vreva stoji naroda kao velikih voda; ali će povikati na njih, i oni će pobjeći daleko, i biće gonjeni kao pljeva po brdima od vjetra i kao prah od vihora. Isa. 13, 14. Isa. 22, 18. Isa. 40, 15.
 14. Uveče eto straha, i prije nego svane nema nikoga. To je dio onijeh koji nas gaze, i našljedstvo onijeh koji otimlju od nas. Sud. 5, 31. Psal. 8, 3. Psal. 8, 9. Prič. 22, 23. Isa. 29, 5. Isa. 33, 18.