BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Isaije - 12. glava

  1. I reći ćeš u ono vrijeme: hvalim te, Gospode, jer si se bio razgnjevio na me, pa se odvratio gnjev tvoj, i utješio si me. Isa. 2, 11. Zah. 1, 16. Zah. 8, 11. Zah. 14, 20.
  2. Gle, Bog je spasenje moje, uzdaću se i neću se bojati, jer mi je sila i pjesma Gospod Bog, on mi bi spasitelj. Isa. 49, 5.
  3. S radošću ćete crpsti vodu iz izvora ovoga spasenja. Jer. 2, 13. Jovan 4, 10. Jovan 4, 14.
  4. I tada ćete reći: hvalite Gospoda, glasite ime njegovo, javljajte po narodima djela njegova, napominjite da je visoko ime njegovo.
  5. Pojte Gospodu, jer učini velike stvari, neka se zna po svoj zemlji.
  6. Klikuj i pjevaj, koja sjediš u Sionu, jer je svetac Izrailjev velik posred vas. Psal. 46, 11. Isa. 54, 1. Jezek. 48, 8. Jezek. 48, 35. Sof. 3, 14. Luka 19, 37.