BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Isaije - 11. glava

 1. Ali će izaći šibljika iz stabla Jesejeva, i izdanak iz korijena njegova izniknuće. Psal. 110, 2. Isa. 53, 2. Jer. 23, 5. Jer. 40, 11. Zah. 3, 8. Zah. 6, 12. Dela. 13, 23. Rim. 15, 12. Otkr. 22, 16.
 2. I na njemu će počivati duh Gospodnji, duh mudrosti i razuma, duh savjeta i sile, duh znanja i straha Gospodnjega. Isa. 42, 1. Jezek. 46, 18. Mat. 3, 16. Jovan 1, 32. Dela. 10, 38.
 3. I mirisanje će mu biti u strahu Gospodnjem, a neće suditi po viđenju svojih očiju, niti će po čuvenju svojih ušiju karati. Psal. 72, 3. Jezek. 46, 18.
 4. Nego će po pravdi suditi siromasima i po pravici karati krotke u zemlji, i udariće zemlju prutom usta svojih, i duhom usana svojih ubiće bezbožnika. Psal. 72, 2. Psal. 72, 4. Isa. 9, 7. Mal. 4, 6. 2.Sol. 2, 8. Otkr. 2, 16. Otkr. 19, 11.
 5. I pravda će mu biti pojas po bedrima, i istina pojas po bocima. Ef. 6, 14.
 6. I vuk će boraviti s jagnjetom, i ris će ležati s jaretom, tele i lavić i ugojeno živinče biće zajedno, i malo dijete vodiće ih. Jov 5, 23. Os. 2, 18.
 7. I krava i medvjedica zajedno će pasti, mlad njihova ležaće zajedno, i lav će jesti slamu kao vo.
 8. I dijete koje sisa igraće se nad rupom aspidinom, i dijete odbijeno od sise zavlačiće ruku svoju u rupu zmije vasilinske.
 9. Neće uditi ni potirati na svoj svetoj gori mojoj, jer će zemlja biti puna poznanja Gospodnjega kao more vode što je puno. Isa. 66, 20. Jer. 31, 34. Avak. 2, 14. Sof. 3, 11.
 10. I u to će vrijeme za korijen Jesejev, koji će biti zastava narodima, raspitivati narodi, i počivalište njegovo biće slavno. Isa. 11, 12. Isa. 62, 10. Isa. 66, 19. Dela. 15, 15. Rim. 15, 10. Jevr. 4, 1.
 11. I tada će Gospod opet podignuti ruku svoju da zadobije ostatak naroda svojega, što ostane od Asirske i od Misira i od Patrosa i od Etiopske i od Elama i od Senara i od Emata i od ostrva morskih. Jer. 44, 2. Os. 11, 11. Sof. 2, 7. Zah. 10, 10.
 12. I podignuće zastavu narodima i prognane Izrailjeve i rasijane Judine sabraće s četiri kraja zemaljska, Jovan 7, 35.
 13. I nestaće zavisti Jefremove, i neprijatelji Judini istrijebiće se; Jefrem neće zavidjeti Judi, a Juda neće zlobiti Jefremu. Jer. 33, 24. Gal. 3, 28.
 14. Nego će složno letjeti na pleća Filistejima k zapadu; zajedno će plijeniti narode istočne; na Edomce i Moavce dignuće ruke svoje, i sinovi Amonovi biće im pokorni. Jer. 49, 28.
 15. I Gospod će presušiti zaliv mora Misirskoga, i mahnuće rukom svojom svrh rijeke sa silnijem vjetrom svojim, i udariće je po sedam krakova da se može prelaziti u obući. Otkr. 16, 12.
 16. I biće put ostatku naroda njegova, što ostane od Asirske, kao što je bio Izrailju kad izide iz zemlje Misirske. 2.Moj. 14, 29. Isa. 51, 10.