BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Pjesma nad pjesmama - 4. glava

 1. Lijepa ti si, draga moja, lijepa ti si, oči su ti kao u golubice između vitica tvojih; kosa ti je kao stado koza koje se vide na gori Galadu; Pesma 1, 15. Pesma 1, 16. Pesma 6, 4.
 2. Zubi su ti kao stado ovaca jednakih, kad izlaze iz kupala, koje se sve blizne a nijedne nema jalove. Pesma 6, 5.
 3. Usne su ti kao konac skerleta, a govor ti je ljubak; kao kriška šipka jagodice su tvoje između vitica tvojih;
 4. Vrat ti je kao kula Davidova sazidana za oružje, gdje vise tisućama štitovi i svakojako oružje junačko; 2.Sam. 22, 51. Nem. 3, 19. Pesma 1, 10.
 5. Dvije su ti dojke kao dva laneta blizanca, koji pasu među ljiljanima. Prič. 5, 19. Pesma 1, 13. Isa. 66, 10. 1.Pet. 2, 2.
 6. Dok dan zahladi i sjenke otidu, ići ću ka gori smirnovoj i ka humu tamjanovu.
 7. Sva si lijepa draga moja, i nema nedostatka na tebi.Ef. 5, 27.
 8. Hodi sa mnom s Livana, nevjesto, hodi sa mnom s Livana, da gledaš s vrha Amanskoga, s vrha Senirskoga i Ermonskoga, iz pećina lavovskih, s gora risovskih. 5.Moj. 3, 9.
 9. Otela si mi srce, sestro moja nevjesto, otela si mi srce jednijem okom svojim i jednijem lančićem s grla svojega. Isa. 54, 5. Jovan 3, 29. 2.Kor. 11, 2. Otkr. 19, 7.
 10. Lijepa li je ljubav tvoja, sestro moja nevjesto, bolja je od vina ljubav tvoja, i miris ulja tvojih od svijeh mirisnijeh stvari.
 11. S usana tvojih kaplje sat, nevjesto, pod jezikom ti je med i mlijeko, i miris je haljina tvojih kao miris Livanski. 1.Moj. 27, 27. Prič. 24, 13. Os. 14, 6.
 12. Ti si vrt zatvoren, sestro moja nevjesto, izvor zatvoren, studenac zapečaćen.Isa. 58, 11. Os. 3, 3.
 13. Bilje je tvoje voćnjak od šipaka s voćem krasnijem, od kipra i narda.
 14. Od narda i šafrana, od iđirota i cimeta sa svakojakim drvljem za kad, od smirne i aloja i sa svakim prekrasnim mirisima.
 15. Izvore vrtovima, studenče vode žive i koja teče s Livana! Jovan 4, 10.
 16. Ustani sjevere, i hodi juže, i duni po vrtu mom da kaplju mirisi njegovi; neka dođe dragi moj u vrt svoj, i jede krasno voće svoje. Pesma 5, 1. Gal. 5, 22.