BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Pjesma nad pjesmama - 3. glava

 1. Na postelji svojoj noću tražih onoga koga ljubi duša moja, tražih ga, ali ga ne nađoh. Psal. 4, 6. Psal. 6, 6. Isa. 26, 9.
 2. Sada ću ustati, pa idem po gradu, po trgovima i po ulicama tražiću onoga koga ljubi duša moja. Tražih ga, ali ga ne nađoh.
 3. Nađoše me stražari, koji obilaze po gradu. Vidjeste li onoga koga ljubi duša moja? Pesma 5, 7. Isa. 21, 6. Isa. 21, 11.
 4. Malo ih zaminuh, i nađoh onoga koga ljubi duša moja; i uhvatih ga, i neću ga pustiti dokle ga ne odvedem u kuću matere svoje i u ložnicu roditeljke svoje. Prič. 4, 13. Prič. 8, 17. Rim. 8, 35. Rim. 8, 39.
 5. Zaklinjem vas, kćeri Jerusalimske, srnama i košutama poljskim, ne budite ljubavi moje, ne budite je, dok joj ne bude volja. Pesma 2, 7.
 6. Ko je ona što ide gore iz pustinje kao stupovi od dima, potkađena smirnom i tamjanom i svakojakim praškom apotekarskim? Pesma 8, 5. Jer. 2, 2. Joil 2, 30.
 7. Gle, odar Solomunov, a oko njega šezdeset junaka između junaka Izrailjevijeh.
 8. Svi imaju mačeve, vješti su boju, u svakoga je mač o bedru radi straha noćnoga.
 9. Odar je načinio sebi car Solomun od drveta Livanskoga;
 10. Stupce mu je načinio od srebra, uzglavlje od zlata, nebo od skerleta, a iznutra nastrt ljubavlju za kćeri Jerusalimske. Mat. 22, 37. Jovan 13, 1. Jovan 13, 34. Rim. 5, 8. Ef. 3, 19. 1.Pet. 1, 7.
 11. Izidite, kćeri Sionske, i gledajte cara Solomuna pod vijencem kojim ga mati njegova okiti na dan svadbe njegove i na dan veselja srca njegova. Psal. 110, 3. Isa. 62, 5. Otkr. 11, 15.