BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Pjesma nad pjesmama - 2. glava

 1. Ja sam ruža Saronska, ljiljan u dolu.
 2. Što je ljiljan među trnjem, to je draga moja među djevojkama.
 3. Što je jabuka među drvetima šumskim, to je dragi moj među momcima; željeh hlada njezina, i sjedoh, i rod je njezin sladak grlu mojemu. 1.Moj. 3, 6. Otkr. 22, 1.
 4. Uvede me u kuću gdje je gozba a zastava mu je ljubav k meni.
 5. Potkrijepite me žbanovima, pridržite me jabukama, jer sam bolna od ljubavi.
 6. Lijeva je ruka njegova meni pod glavom, a desnom me grli. Pesma 8, 3.
 7. Zaklinjem vas, kćeri Jerusalimske, srnama i košutama poljskim, ne budite ljubavi moje, ne budite je, dok joj ne bude volja. Pesma 3, 5.
 8. Glas dragoga mojega; evo ga, ide skačući preko gora, poskakujući preko humova. Jovan 10, 4.
 9. Dragi je moj kao srna ili kao jelenče; evo ga, stoji iza našega zida, gleda kroz prozor, viri kroz rešetku.
 10. Progovori dragi moj i reče mi: ustani, draga moja, ljepotice moja, i hodi.
 11. Jer gle, zima prođe, minuše daždi, otidoše.
 12. Cvijeće se vidi po zemlji, dođe vrijeme pjevanju, i glas grličin čuje se u našoj zemlji.
 13. Smokva je pustila zametke svoje, i loza vinova ucvala miriše. Ustani, draga moja, ljepotice moja, i hodi.
 14. Golubice moja u rasjelinama kamenijem, u zaklonu vrletnom! daj da vidim lice tvoje, daj da čujem glas tvoj; jer je glas tvoj sladak i lice tvoje krasno. Pesma 8, 13. Jer. 48, 28.
 15. Pohvatajte nam lisice, male lisice, što kvare vinograde, jer naši vinogradi cvatu. Psal. 80, 13. Jezek. 13, 4. Luka 13, 32.
 16. Moj je dragi moj, i ja sam njegova, on pase među ljiljanima. Pesma 6, 2.
 17. Dok zahladi dan i sjenke otidu, vrati se, budi kao srna, dragi moj, ili kao jelenče po gorama razdijeljenijem.Pesma 2, 9. Pesma 4, 6. Pesma 8, 14. Luka 1, 78. Rim. 13, 12. 2.Pet. 1, 19.