BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Pjesma nad pjesmama - 1. glava

 1. Solomunova pjesma nad pjesmama. 1.Car. 4, 32.
 2. Da me hoće poljubiti poljupcem usta svojih! Jer je tvoja ljubav bolja od vina.
 3. Mirisom su tvoja ulja prekrasna; ime ti je ulje razlito; zato te ljube djevojke. Pesma 6, 7. Mat. 25, 1. 2.Kor. 11, 2.
 4. Vuci me, za tobom ćemo trčati; uvede me car u ložnicu svoju; radovaćemo se i veselićemo se tobom, spominjaćemo ljubav tvoju više nego vino; pravi ljube te. Psal. 45, 14. Jer. 31, 3. Os. 11, 4. Jovan 6, 44. Jovan 14, 2. Ef. 2, 6. Fil. 3, 12.
 5. Crna sam, ali lijepa, kćeri Jerusalimske, kao šatori Kidarski, kao zavjesi Solomunovi.Pesma 5, 12.
 6. Ne gledajte me što sam crna, jer me je sunce opalilo; sinovi matere moje rasrdivši se na me postaviše me da čuvam vinograde, i ne čuvah svojega vinograda, koji ja imam.
 7. Kaži mi ti, kojega ljubi duša moja, gdje paseš, gdje planduješ? jer zašto bih lutala među stadima drugova tvojih?Jovan 10, 27.
 8. Ako ne znaš, najljepša između žena, pođi tragom za stadom, i pasi jariće svoje pokraj stanova pastirskih.
 9. Ti si mi, draga moja, kao konji u kolima Faraonovijem. 2.Dnev. 1, 16. Pesma 2, 2.
 10. Obrazi su tvoji okićeni grivnama, i grlo tvoje nizovima. Jezek. 16, 11.
 11. Načinićemo ti zlatne grivne sa šarama srebrnijem.
 12. Dok je car za stolom, narad moj pušta svoj miris.
 13. Dragi mi je moj kita smirne, koja među dojkama mojim počiva.
 14. Dragi mi je moj grozd kiprov iz vinograda Engadskih.
 15. Lijepa ti si, draga moja, lijepa ti si! oči su ti kao u golubice. Pesma 4, 1.
 16. Lijep ti si, dragi moj, i ljubak! i postelja naša zeleni se.
 17. Grede su nam u kućama kedrove, daske su nam jelove.