BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga Propovjednikova - 8. glava

 1. Ko je kao mudri? i ko zna šta znače stvari? Mudrost prosvjetljuje čovjeku lice, a tvrdoća lica njegova mijenja se.
 2. Ja ti kažem: izvršuj zapovijest carevu, i to zakletve Božije radi. Rim. 13, 5.
 3. Ne budi brz da otideš ispred njega; ne stoj u zloj stvari, jer će učiniti što god hoće.
 4. Jer gdje je god riječ careva ondje je vlast, i ko će mu reći: šta radiš? Jov 34, 18.
 5. Ko izvršuje zapovijest, neće znati za zlo, jer srce mudroga zna vrijeme i način.
 6. Jer svačemu ima vrijeme i način; ali mnoga zla snalaze čovjeka, Prop. 3, 1. Prop. 3, 17.
 7. Što ne zna šta će biti; jer kad će što biti, ko će mu kazati? Prič. 24, 22. Prop. 6, 12.
 8. Čovjek nije vlastan nad duhom da bi ustavio duh, niti ima vlasti nad danom smrtnijem, niti ima obrane u toj borbi; ni bezbožnost ne izbavlja onoga u koga je.Jov 14, 5. Psal. 49, 6.
 9. Sve ovo vidjeh, i upravih srce svoje na sve što se radi pod suncem. Katkad vlada čovjek nad čovjekom na zlo njegovo. 1.Sam. 18, 12.
 10. I tada vidjeh bezbožnike pogrebene, gdje se vratiše; a koji dobro činjahu otidoše sa svetoga mjesta i biše zaboravljeni u gradu. I to je taština. Psal. 88, 12.
 11. Što nema odmah osude za zlo djelo, zato srce sinova ljudskih kipi u njima da čine zlo. Jov 21, 14. Psal. 10, 6. Isa. 26, 10. Rim. 2, 4. 2.Pet. 3, 4. 2.Pet. 3, 10.
 12. Neka grješnik sto puta čini zlo i odgađa mu se, ja ipak znam da će biti dobro onima koji se boje Boga, koji se boje lica njegova. Prič. 1, 32. Isa. 3, 10. Isa. 65, 20. Mat. 25, 34. Rim. 2, 5.
 13. A bezbožniku neće biti dobro, niti će mu se produljiti dani, nego će biti kao sjen onome koji se ne boji lica Božijega.
 14. Taština je koja biva na zemlji što ima pravednika kojima biva po djelima bezbožničkim, a ima bezbožnika kojima biva po djelima pravedničkim. Rekoh: i to je taština. Psal. 73, 14. Prop. 2, 14.
 15. Zato ja hvalih veselje, jer nema ništa bolje čovjeku pod suncem nego da jede i pije i da se veseli; i to mu je od truda njegova za života njegova, koji mu Bog da pod suncem. 3.Moj. 26, 5. Prop. 3, 12.
 16. Kad upravih srce svoje da poznam mudrost i vidim šta se radi na zemlji, te ni danju ni noću ne dolazi čovjeku san na oči,
 17. Vidjeh na svijem djelima Božijim da čovjek ne može dokučiti ono što se radi pod suncem, oko čega se trudi čovjek tražeći, ali ne nalazi, i ako i mudarac reče da zna, ipak ne može dokučiti.Jov 5, 9. Psal. 73, 16. Prop. 3, 11. Prop. 7, 23. Isa. 40, 28. Rim. 11, 33.