BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Priče Solomunove - 3. glava

 1. Sine moj, ne zaboravljaj nauke moje, i zapovijesti moje neka hrani srce tvoje.5.Moj. 30, 16.
 2. Jer će ti donijeti dug život, dobre godine i mir.
 3. Milost i istina neka te ne ostavlja; priveži ih sebi na grlo, upiši ih na ploči srca svojega. 5.Moj. 6, 8. Psal. 85, 10. Prič. 6, 21. Jer. 17, 1. 2.Kor. 3, 3.
 4. Te ćeš naći milost i dobru misao pred Bogom i pred ljudima. 1.Sam. 2, 26. Luka 2, 52. Dela. 2, 47.
 5. Uzdaj se u Gospoda svijem srcem svojim, a na svoj razum ne oslanjaj se. Jer. 9, 23.
 6. Na svijem putovima svojim imaj ga na umu, i on će upravljati staze tvoje. 1.Dnev. 28, 9. Prič. 16, 3. Jer. 10, 23.
 7. Ne misli sam o sebi da si mudar; boj se Gospoda i uklanjaj se oda zla. Rim. 12, 16.
 8. To će biti zdravlje pupku tvojemu i zaljevanje kostima tvojim.
 9. Poštuj Gospoda imanjem svojim i prvinama od svega dohotka svojega; 2.Moj. 23, 19.
 10. I biće pune žitnice tvoje obilja, i presipaće se vino iz kaca tvojih. 5.Moj. 28, 8.
 11. Sine moj, ne odbacuj nastave Gospodnje, i nemoj da ti dosadi karanje njegovo. Jov 5, 17. Jevr. 12, 5.
 12. Jer koga ljubi Gospod onoga kara, i kao otac sina koji mu je mio. 5.Moj. 8, 5.
 13. Blago čovjeku koji nađe mudrost, i čovjeku koji dobije razum.
 14. Jer je bolje njom trgovati nego trgovati srebrom, i dobitak na njoj bolji je od zlata. Jov 28, 13. Prič. 2, 4. Prič. 8, 11. Prič. 8, 19.
 15. Skuplja je od dragoga kamenja, i što je god najmilijih stvari tvojih ne mogu se izjednačiti s njom. Mat. 13, 44.
 16. Dug život u desnici joj je, a u ljevici bogatstvo i slava. 1.Tim. 4, 8.
 17. Puti su njezini mili puti i sve staze njezine mirne. Mat. 11, 29.
 18. Drvo je životno onima koji se hvataju za nju, i ko je god drži srećan je. 1.Moj. 2, 9. Prop. 7, 12.
 19. Gospod je mudrošću osnovao zemlju, utvrdio nebesa razumom. Prič. 8, 27. Jovan 1, 3. Jevr. 1, 2.
 20. Njegovom mudrošću razvališe se bezdane i oblaci kaplju rosom. 5.Moj. 33, 28. Jov 36, 28.
 21. Sine moj, da ti to ne odlazi iz očiju; čuvaj pravu mudrost i razboritost; Prič. 4, 21.
 22. I biće život duši tvojoj i nakit grlu tvojemu.
 23. Tada ćeš ići bez brige putem svojim, i noga tvoja neće se spotaći. Prič. 6, 22. Prič. 11, 5.
 24. Kad liježeš, nećeš se plašiti, i kad počivaš, sladak će ti biti san. 3.Moj. 26, 6. Jer. 31, 26.
 25. Nećeš se plašiti od nagle strahote ni od pogibli bezbožničke kad dođe.
 26. Jer će ti Gospod biti uzdanica i čuvaće ti nogu da se ne uhvati.
 27. Ne odreci dobra onima kojima treba, kad možeš učiniti. Rim. 13, 7. Gal. 6, 10.
 28. Ne govori bližnjemu svojemu: idi, i dođi drugi put, i sjutra ću ti dati, kad imaš. 3.Moj. 19, 13. 5.Moj. 24, 15.
 29. Ne kuj zla bližnjemu svojemu koji živi s tobom bez brige.
 30. Ne svađaj se ni s kim bez uzroka, ako ti nije učinio zla. Rim. 12, 18.
 31. Nemoj zavidjeti nasilniku, ni izabrati kojega puta njegova.
 32. Jer je mrzak Gospodu zlikovac, a u pravednih je tajna njegova. 1.Moj. 41, 15.
 33. Prokletstvo je Gospodnje u kući bezbožnikovoj, a stan pravednički blagosilja. Psal. 1, 3. Zah. 5, 4. Mal. 2, 2.
 34. Jer potsmjevačima on se potsmijeva, a krotkima daje milost. Psal. 138, 6. Mat. 23, 12. Jak. 4, 6.
 35. Mudri će naslijediti slavu, a bezumnike će odnijeti sramota. Dan. 12, 2.