BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Priče Solomunove - 28. glava

 1. Bježe bezbožnici kad ih niko ne goni, a pravednici su kao lavići bez straha. 2.Car. 7, 7.
 2. Kad se u zemlji zla čine, nastaju joj mnogi knezovi; ali kad se nađe čovjek razuman i vješt, ostaje dugo.
 3. Čovjek siromah koji čini krivo ubogima jest kao silan dažd iza kojega nestaje hljeba.Mat. 18, 28.
 4. Koji ostavljaju zakon, hvale bezbožnike; a koji drže zakon, protive im se. 1.Car. 18, 18. Mat. 3, 7. Ef. 5, 11. 1.Tim. 5, 20.
 5. Zli ljudi ne razumiju što je pravo; a koji traže Gospoda, razumiju sve. Jovan 7, 17.
 6. Bolji je siromah koji hodi u bezazlenosti svojoj nego ko ide krivijem putovima ako je i bogat. Prič. 19, 1.
 7. Ko čuva zakon, sin je razuman; a ko se druži s izjelicama, sramoti oca svojega.
 8. Ko umnožava dobro svoje ujmom i pridavkom, sabira onome koji će razdavati siromasima.
 9. Ko odvraća uho svoje da ne čuje zakona, i molitva je njegova mrska.Psal. 66, 18. Luka 13, 25. 2.Tim. 4, 3.
 10. Ko zavodi prave na zao put, pašće u jamu svoju, a bezazleni naslijediće dobro. Psal. 34, 9. Amos 2, 12. Mat. 6, 33. Mar. 10, 30. Luka 18, 29. Rim. 8, 32. 1.Kor. 3, 22.
 11. Bogat čovjek misli da je mudar, ali razuman siromah ispituje ga.
 12. Kad se raduju pravedni, velika je slava; a kad se podižu bezbožnici, traži se čovjek. Jest. 8, 15.
 13. Ko krije prijestupe svoje, neće biti srećan; a ko priznaje i ostavlja, dobiće milost. 1.Moj. 3, 12. 1.Sam. 15, 15. 2.Sam. 14, 32.
 14. Blago čovjeku koji se svagda boji; a ko je tvrdoglav, upada u zlo.
 15. Bezbožnik koji vlada narodom siromašnijem, lav je koji riče i medvjed gladan. 2.Moj. 5, 4. 1.Sam. 22, 18. Mat. 2, 16.
 16. Knez bez razuma čini mnogo nepravde, a koji mrzi na lakomstvo, živjeće dugo.
 17. Čovjek koji čini nasilje krvi ljudskoj, bježaće do groba, a niko ga neće zadržati.
 18. Ko hodi u bezazlenosti, spašće se; a ko je opak na putovima, pašće u jedan mah.
 19. Ko radi svoju zemlju, biće sit hljeba; a ko ide za besposlicama, nasitiće se sirotinje.
 20. Čovjek vjeran obiluje blagoslovima; a ko nagli da se obogati, neće biti bez krivice.Prič. 20, 20.
 21. Nije dobro gledati ko je ko, jer za zalogaj hljeba čovjek će učiniti zlo. Isa. 29, 21. Jezek. 13, 19.
 22. Nagli da se obogati čovjek zavidljiv, a ne zna da će mu doći siromaštvo.
 23. Ko ukorava čovjeka naći će poslije veću milost nego koji laska jezikom.
 24. Ko krade oca svojega i mater svoju, i govori: nije grijeh, on je drug krvniku.
 25. Oholi zameće svađu; a ko se uzda u Gospoda, izobilovaće. 1.Tim. 6, 6.
 26. Ko se uzda u svoje srce, bezuman je; a ko hodi mudro, izbaviće se.Prič. 2, 12.
 27. Ko daje siromahu, neće mu nedostajati; a ko odvraća oči svoje, biće mu mnogo kletava.
 28. Kad se podižu bezbožnici, sakriva se čovjek; a kad ginu, umnožavaju se pravedni.