BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Priče Solomunove - 26. glava

 1. Kao snijeg u ljeto i dažd o žetvi, tako ne dolikuje bezumnome čast. Psal. 12, 8.
 2. Kao vrabac kad prhne i lasta kad odleti, tako kletva nezaslužena neće doći. 4.Moj. 23, 8. 5.Moj. 23, 5.
 3. Bič konju, uzda magarcu, a batina bezumnicima na leđa.
 4. Ne odgovaraj bezumniku po bezumlju njegovu, da ne budeš i ti kao on. 2.Car. 18, 36. Isa. 36, 21. Jer. 28, 11.
 5. Odgovori bezumniku prema bezumlju njegovu, da ne misli da je mudar.
 6. Ko šalje bezumnika da mu što svrši, on otsijeca sebi noge i pije nepravdu.
 7. Kako hromi hramlje nogama svojim, taka je besjeda u ustima bezumnijeh.
 8. Kao da baca dragi kamen u gomilu kamenja, tako radi ko čini čast bezumnome.
 9. Kao trn kad dođe u ruku pijanome, taka je besjeda u ustima bezumnijeh.
 10. Mnogo muke zadaje svjema ko plaća bezumniku i ko plaća prestupnicima.
 11. Kao što se pas povraća na svoju bljuvotinu, tako bezumnik ponavlja svoje bezumlje. 2.Pet. 2, 22.
 12. Jesi li vidio čovjeka koji misli da je mudar? više ima nadanja od bezumnoga nego od njega. Prič. 26, 16.
 13. Ljenivac govori: ljuti je lav na putu, lav je na ulicama.
 14. Kao što se vrata obrću na čepovima svojim, tako ljenivac na postelji svojoj.
 15. Ljenivac krije ruku svoju u njedra, teško mu je prinijeti je k ustima.
 16. Ljenivac misli da je mudriji od sedmorice koji odgovaraju razumno.
 17. Psa za uši hvata ko se prolazeći žesti za tuđu raspru.
 18. Kakav je bezumnik koji baca iskre i strijele smrtne, Ef. 6, 16.
 19. Taki je svaki koji prevari bližnjega svojega pa onda veli: šalio sam se. Ef. 5, 4.
 20. Kad nestane drva, ugasi se oganj; tako kad nema opadača, prestaje raspra.
 21. Ugalj je za žeravicu, drva za oganj, a čovjek svadljivac da raspaljuje svađu. 2.Sam. 20, 1.
 22. Riječi su opadačeve kao riječi izbijenijeh, ali slaze unutra u trbuh. Jezek. 22, 9.
 23. Kao srebrna pjena kojom se obloži crijep, take su usne neprijateljske i zlo srce. Luka 22, 48.
 24. Nenavidnik se pretvara ustima svojim, a u srcu slaže prijevaru.
 25. Kad govori umiljatijem glasom, ne vjeruj mu, jer mu je u srcu sedam gadova. Jer. 12, 6.
 26. Mržnja se pokriva lukavstvom, ali se zloća njezina otkriva na zboru.
 27. Ko jamu kopa, u nju će pasti; i ko kamen valja, na njega će se prevaliti. Jest. 7, 10.
 28. Jezik lažan mrzi na one koje satire, i usta koja laskaju grade pogibao. Prič. 13, 6.