BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Priče Solomunove - 24. glava

 1. Ne zavidi zlijem ljudima niti želi da si s njima.
 2. Jer o pogibli misli srce njihovo i usne njihove govore o muci.
 3. Mudrošću se zida kuća i razumom utvrđuje se.
 4. I znanjem se pune klijeti svakoga blaga i dragocjena i mila.
 5. Mudar je čovjek jak, i razuman je čovjek silan snagom.
 6. Jer mudrijem savjetom ratovaćeš, i izbavljenje je u mnoštvu savjetnika.
 7. Visoke su bezumnome mudrosti; neće otvoriti usta svojih na vratima. Prič. 17, 7.
 8. Ko misli zlo činiti zvaće se zlikovac.
 9. Misao bezumnikova grijeh je, i potsmjevač je gad ljudski. 1.Moj. 6, 5. Psal. 119, 113. Mat. 9, 4. Dela. 8, 22. 2.Kor. 10, 5.
 10. Ako kloneš u nevolji, skratiće ti se sila. Mar. 4, 6.
 11. Izbavljaj pohvatane na smrt; i koje hoće da pogube, nemoj se ustegnuti od njih. Isa. 58, 6. 1.Jov. 3, 16.
 12. Ako li rečeš: gle, nijesmo znali za to; neće li razumjeti onaj koji ispituje srca, i koji čuva dušu tvoju neće li doznati i platiti svakome po djelima njegovijem? Jov 34, 11. Jer. 32, 19. Rim. 2, 6. Otkr. 2, 23.
 13. Sine moj, jedi med, jer je dobar, i sat, jer je sladak grlu tvojemu.
 14. Tako će biti poznanje mudrosti duši tvojoj, kad je nađeš; i biće plata, i nadanje tvoje neće se zatrti.
 15. Bezbožniče, ne vrebaj oko stana pravednikova, i ne kvari mu počivanja.
 16. Jer ako i sedam puta padne pravednik, opet ustane, a bezbožnici propadaju u zlu. Psal. 34, 19. Mih. 7, 8.
 17. Kad padne neprijatelj tvoj, nemoj se radovati, i kad propadne, neka ne igra srce tvoje.
 18. Jer bi vidio Gospod i ne bi mu bilo milo, i obratio bi gnjev svoj od njega na tebe.
 19. Nemoj se žestiti radi nevaljalaca, nemoj zavidjeti bezbožnicima. Psal. 37, 1.
 20. Jer nema plate nevaljalcu, žižak će se bezbožnicima ugasiti. Psal. 11, 6. Isa. 3, 11.
 21. Boj se Gospoda, sine moj, i cara, i ne miješaj se s nemirnicima. Rim. 13, 7. 1.Pet. 2, 17.
 22. Jer će se ujedanput podignuti pogibao njihova, a ko zna propast koja ide od obojice?
 23. I ovo je za mudarce: gledati ko je ko na sudu nije dobro.5.Moj. 1, 17. 2.Dnev. 19, 7. Prič. 18, 5. Jovan 7, 24.
 24. Ko govori bezbožniku: pravedan si, njega će proklinjati ljudi i mrziće na nj narodi. Isa. 5, 23.
 25. A koji ga karaju, oni će biti mili, i doći će na njih blagoslov dobrijeh.
 26. Ko govori riječi istinite, u usta ljubi.
 27. Uredi svoj posao na polju, i svrši svoje na njivi, potom i kuću svoju zidaj.
 28. Ne budi svjedok na bližnjega svojega bez razloga, i ne varaj usnama svojima. Ef. 4, 25.
 29. Ne govori: kako je on meni učinio tako ću ja njemu učiniti; platiću ovom čovjeku po djelu njegovu. Mat. 5, 39.
 30. Iđah mimo njivu čovjeka lijena i mimo vinograd čovjeka bezumna;
 31. I gle, bješe sve zaraslo u trnje i sve pokrio čkalj, i ograda im kamena razvaljena. Jer. 4, 3. Mat. 13, 7. Mat. 13, 22. Jevr. 6, 8.
 32. I vidjevši uzeh na um, i gledah i poučih se.
 33. Dok malo prospavaš, dok malo prodrijemlješ, dok malo sklopiš ruke da počineš,
 34. U tom će doći siromaštvo tvoje kao putnik, i oskudica tvoja kao oružan čovjek.