BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Priče Solomunove - 22. glava

 1. Bolje je ime nego veliko bogatstvo, i milost je bolja nego srebro i zlato.
 2. Bogat i siromah sretaju se; obojicu je Gospod stvorio. Psal. 49, 1.
 3. Pametan čovjek vidi zlo i skloni se, a ludi idu dalje i plaćaju. Isa. 26, 20.
 4. Smjernosti i strahu Gospodnjemu plata je bogatstvo i slava i život.
 5. Trnje i zamke su na putu opakoga; ko čuva dušu svoju, biće daleko od toga. 1.Jov. 5, 18.
 6. Uči dijete prema putu kojim će ići, pa neće otstupiti od njega ni kad ostari.
 7. Bogat gospodari nad siromasima, i ko uzima u zajam biva sluga onomu koji daje.
 8. Ko sije bezakonje žeće muku, i pruta gnjeva njegova nestaće. Jov 4, 8. Os. 10, 13.
 9. Blago oko biće blagosloveno, jer daje hljeba svojega ubogomu.
 10. Otjeraj potsmjevača, i otići će raspra i prestaće svađa i sramota.
 11. Ko ljubi čisto srce, i čije su usne ljubazne, njemu je car prijatelj.
 12. Oči Gospodnje čuvaju znanje, a poslove bezakonikove obara.
 13. Ljenivac govori: lav je napolju; nasred ulice poginuo bih.
 14. Usta su tuđih žena jama duboka; na koga se gnjevi Gospod, onamo će pasti. Prič. 2, 16. Prop. 7, 26.
 15. Bezumlje je privezano djetetu na srce; prut kojim se kara ukloniće ga od njega.
 16. Ko čini krivo siromahu da umnoži svoje, i ko daje bogatome, zacijelo će osiromašiti. Jov 20, 19. Jov 20, 23. Jov 34, 26. Psal. 12, 5. Prop. 5, 8. Isa. 3, 14. Amos 2, 6. Amos 5, 11. Jak. 2, 13.
 17. Prigni uho svoje i slušaj riječi mudrijeh ljudi, i srce svoje privij k nauci mojoj.
 18. Jer će ti biti milina ako ih složiš u srce svoje, ako sve budu poređane na usnama tvojim. Prič. 2, 10.
 19. Da bi ti uzdanje bilo u Gospoda, kazujem ti ovo danas, a ti tako čini.
 20. Nijesam li ti napisao znamenite stvari za savjete i znanje, Prič. 8, 6.
 21. Da bih ti pokazao tvrđu istinitijeh riječi da bi mogao istinitijem riječima odgovarati onima koji pošlju k tebi? Prop. 12, 10. 1.Pet. 3, 15.
 22. Ne otimaj siromahu zato što je siromah, i ne zatiri nevoljnoga na vratima. Mal. 3, 5.
 23. Jer će Gospod braniti njihovu stvar, i oteće dušu onima koji njima otimaju.
 24. Ne druži se s čovjekom gnjevljivijem i ne idi sa žestokim,
 25. Da se ne bi navikao na putove njegove i metnuo zamke na dušu svoju.
 26. Ne budi od onijeh koji ruku daju, koji se jamče za dugove.
 27. Ako nemaš čim platiti, zašto da se odnese postelja ispod tebe?
 28. Ne pomiči stare međe, koju su postavili oci tvoji.
 29. Jesi li vidio čovjeka ustaoca na poslu? Taki će pred carevima stajati, a neće stajati pred prostacima. 1.Car. 11, 28. Prič. 10, 4. Prop. 9, 10. Dan. 6, 3. Mat. 25, 21. Rim. 12, 11.