BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Priče Solomunove - 21. glava

 1. Srce je carevo u ruci Gospodu kao potoci vodeni; kuda god hoće, savija ga. 1.Sam. 19, 23. Psal. 105, 25. Jezek. 21, 26.
 2. Svaki se put čovjeku čini prav, ali Gospod ispituje srca. 1.Sam. 16, 7. Jer. 17, 10. Jovan 2, 24.
 3. Da se čini pravda i sud, milije je Gospodu nego žrtva. Os. 6, 6.
 4. Ponosite oči i naduto srce i oranje bezbožničko grijeh je.
 5. Misli vrijedna čovjeka donose obilje, a svakoga nagla siromaštvo.
 6. Blago sabrano jezikom lažljivijem taština je koja prolazi među one koji traže smrt.
 7. Grabež bezbožnijeh odnijeće ih, jer ne htješe činiti što je pravo.
 8. Čiji je put kriv, on je tuđ; a ko je čist, njegovo je djelo pravo.
 9. Bolje je sjedjeti u uglu od krova nego sa ženom svadljivom u kući zajedničkoj.
 10. Duša bezbožnikova želi zlo, ni prijatelj njegov ne nalazi milosti u njega. Jak. 4, 5.
 11. Kad potsmjevač biva karan, ludi mudra; i kad se mudri poučava, prima znanje.
 12. Uči se pravednik od kuće bezbožnikove, kad se bezbožnici obaraju u zlo. Prič. 24, 32. Rim. 2, 8. 1.Kor. 10, 10.
 13. Ko zatiskuje uho svoje od vike ubogoga, vikaće i sam, ali neće biti uslišen. Psal. 58, 4. Zah. 7, 11. Mat. 7, 2. Dela. 7, 57.
 14. Dar u tajnosti utišava gnjev, i poklon u njedrima žestoku srdnju. Prič. 19, 6.
 15. Radost je pravedniku činiti što je pravo, a strah onima koji čine bezakonje.
 16. Čovjek koji zađe s puta mudrosti počinuće u zboru mrtvijeh.Mar. 5, 3. Luka 8, 27.
 17. Ko ljubi veselje, biće siromah; ko ljubi vino i ulje, neće se obogatiti.
 18. Otkup za pravednike biće bezbožnik i za dobre bezakonik. Prič. 11, 8. Isa. 43, 3.
 19. Bolje je živjeti u zemlji pustoj nego sa ženom svadljivom i gnjevljivom.
 20. Dragocjeno je blago i ulje u stanu mudroga, a čovjek bezuman proždire ga. Psal. 112, 3. Prič. 10, 22. Mat. 25, 3.
 21. Ko ide za pravdom i milošću, naći će život, pravdu i slavu. 1.Kor. 15, 58.
 22. U grad jakih ulazi mudri, i obara silu u koju se uzdaju.
 23. Ko čuva usta svoja i jezik svoj, čuva dušu svoju od nevolja.
 24. Ponositom i obijesnom ime je potsmjevač, koji sve radi bijesno i oholo.
 25. Ljenivca ubija želja, jer ruke njegove neće da rade;
 26. Svaki dan želi; a pravednik daje i ne štedi.
 27. Žrtva je bezbožnička gad, akamoli kad je prinose u grijehu?
 28. Lažni svjedok poginuće, a čovjek koji sluša, govoriće svagda.
 29. Bezbožnik je bezobrazan, a pravednik udešava svoje pute. Prič. 7, 13.
 30. Nema mudrosti ni razuma ni savjeta nasuprot Bogu. 2.Sam. 11, 9. 1.Car. 14, 5. Jona 1, 13. Dela. 5, 38.
 31. Konj se oprema za dan boja, ali je u Gospoda spasenje.