BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Priče Solomunove - 20. glava

 1. Vino je potsmjevač i silovito piće nemirnik, i ko god za njim luta neće biti mudar. 1.Moj. 9, 21. Isa. 28, 7.
 2. Strah je carev kao rika mladoga lava; ko ga draži, griješi svojoj duši.
 3. Slava je čovjeku da se okani svađe; a ko je god bezuman, upleće se.1.Moj. 13, 7.
 4. Radi zime ljenivac ne ore; prosi o žetvi, i ništa ne dobija.
 5. Savjet je u srcu čovječijem duboka voda, ali čovjek razuman crpe ga. Prič. 18, 4.
 6. Najviše ljudi hvali se svojom dobrotom; ali ko će naći čovjeka istinita? Psal. 12, 1. Prop. 7, 28. Jer. 5, 1. Mat. 6, 2. Luka 18, 8.
 7. Pravednik jednako hodi u bezazlenosti svojoj; blago sinovima njegovijem poslije njega!
 8. Car sjedeći na prijestolu sudskom rasipa očima svojim svako zlo. Prič. 25, 5.
 9. Ko može reći: očistio sam srce svoje, čist sam od grijeha svojega? Jov 14, 4. Prop. 7, 20. 1.Jov. 1, 8.
 10. Dvojak poteg i dvojaka mjera, oboje je mrsko Gospodu. Prič. 20, 23.
 11. Po djelima svojim poznaje se i dijete hoće li biti čisto i hoće li biti pravo djelo njegovo. Mat. 7, 16.
 12. Uho koje čuje, i oko koje vidi, oboje je Gospod načinio. 2.Moj. 4, 11. Rim. 11, 36.
 13. Ne ljubi sna, da ne osiromašiš; otvoraj oči svoje, i bićeš sit hljeba.Rim. 12, 11.
 14. Ne valja, ne valja, govori ko kupuje, a kad otide onda se hvali.
 15. Ima zlata i mnogo bisera, ali su mudre usne najdragocjeniji nakit.
 16. Uzmi haljinu onome koji se podjemči za tuđina, uzmi zalog od njega za tuđinku.
 17. Sladak je čovjeku hljeb od prijevare, ali mu se poslije napune usta pijeska.
 18. Misli se utvrđuju savjetom; zato razumno ratuj. Prič. 24, 6. Luka 14, 31.
 19. Ko otkriva tajnu, postupa nevjerno; zato se ne miješaj s onijem koji razvaljuje usta.
 20. Ko psuje oca svojega ili mater svoju, njegov će se žižak ugasiti u crnom mraku. 2.Moj. 21, 17. 3.Moj. 20, 9. Mat. 15, 4. Rim. 3, 23.
 21. Našljedstvo koje se iz početka brzo dobija, ne biva na pošljetku blagosloveno. Prič. 28, 8. Avak. 2, 6.
 22. Ne govori: vratiću zlo. Čekaj Gospoda, i sačuvaće te.5.Moj. 32, 35. Rim. 12, 17. 1.Pet. 3, 9.
 23. Mrzak je Gospodu dvojak poteg, mjerila lažna nijesu dobra.
 24. Od Gospoda su koraci čovječji, a čovjek kako će razumjeti put njegov? Jer. 10, 23. Rim. 8, 26.
 25. Zamka je čovjeku da proždre svetinju, i poslije zavjeta opet da traži.
 26. Mudar car rasipa bezbožnike i pušta na njih kolo.
 27. Vidjelo je Gospodnje duša čovječija, istražuje sve što je u srcu.
 28. Milost i istina čuvaju cara, i milošću podupire svoj prijesto.
 29. Slava je mladićima sila njihova, a starcima čast sijeda kosa.
 30. Modrice od boja i udarci koji prodiru do srca jesu lijek zlome.