BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Priče Solomunove - 2. glava

HAC logo
 1. Sine moj, ako primiš riječi moje, i zapovijesti moje sahraniš kod sebe,
 2. Da pazi uho tvoje na mudrost, i prigneš srce svoje k razumu,
 3. Ako prizoveš mudrost, i k razumu podigneš glas svoj,
 4. Ako ga ustražiš kao srebro, i kao sakriveno blago ako dobro ustražiš; Psal. 19, 10. Prič. 3, 14. Mat. 6, 19.
 5. Tada ćeš razumjeti strah Gospodnji, i poznanje Božije naći ćeš.
 6. Jer Gospod daje mudrost, iz njegovijeh usta dolazi znanje i razum. Luka 21, 15. Jovan 6, 45. Jak. 1, 5.
 7. Čuva pravima što doista jest, štit je onima koji hode u bezazlenosti,Psal. 84, 11.
 8. Da bi se držali staza pravijeh, a on čuva put svetaca svojih. 1.Sam. 2, 9. Psal. 37, 23. Psal. 37, 28. Psal. 37, 31. 1.Pet. 1, 5.
 9. Tada ćeš razumjeti pravdu i sud i što je pravo, i svaki dobri put. Prič. 1, 4.
 10. Kad dođe mudrost u srce tvoje, i znanje omili duši tvojoj, Prič. 22, 18.
 11. Pomnjivost će paziti na te, razum će te čuvati, Prič. 6, 22.
 12. Izbavljajući te od zla puta, od ljudi koji govore opake stvari,
 13. Koji ostavljaju prave pute da idu putovima mračnijem, Jovan 3, 19. Ef. 4, 18.
 14. Koji se raduju zlo čineći, i igraju u zlijem opačinama;
 15. Kojih su putovi krivi, i sami su opaki na stazama svojim;
 16. Izbavljajući te od žene tuđe, od tuđinke, koja laska svojim riječima, 4.Moj. 5, 12. Prič. 7, 5.
 17. Koja ostavlja vođa mladosti svoje, i zaboravlja zavjet Boga svojega. 1.Moj. 2, 24. Joil 1, 8. Mal. 2, 14.
 18. Jer k smrti vodi dom njezin, i k mrtvima staze njezine. Prič. 7, 27. Prič. 9, 18.
 19. Ko god uđe k njoj ne vraća se, niti izlazi na put životni. Prop. 7, 26. Jevr. 13, 4.
 20. Zato hodi putem dobrijeh, i drži se staza pravedničkih. Jevr. 6, 12.
 21. Jer će pravednici nastavati na zemlji, i bezazleni će ostati na njoj.
 22. A bezbožni će se istrijebiti sa zemlje, i bezakonici će se iščupati iz nje. Prič. 10, 30.