BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Priče Solomunove - 18. glava

HAC logo
 1. Čovjek samovoljan traži što je njemu milo i miješa se u svašta.
 2. Bezumniku nije mio razum nego da se javlja srce njegovo.
 3. Kad dođe bezbožnik, dođe i rug, i prijekor sa sramotom.
 4. Riječi su iz usta čovječijih duboka voda, izvor je mudrosti potok koji se ražljeva.Psal. 78, 2. Prič. 20, 5.
 5. Nije dobro gledati bezbožniku ko je, da se učini krivo pravomu na sudu.3.Moj. 19, 15. 5.Moj. 1, 17. Jov 13, 7. Prič. 24, 23.
 6. Usne bezumnikove pristaju u svađu, i usta njegova dozivlju boj. 1.Car. 12, 10.
 7. Bezumniku su usta njegova pogibao, i usne njegove pruglo duši njegovoj.
 8. Riječi su opadačeve kao izbijenijeh, ali slaze unutra u trbuh.
 9. I ko je nemaran u poslu svom brat je raspikući.
 10. Tvrda je kula ime Gospodnje, k njemu će uteći pravednik, i biće u visokom zaklonu.2.Sam. 22, 3. 2.Sam. 22, 51. Psal. 18, 2.
 11. Bogatstvo je bogatome jak grad i kao visok zid u njegovoj misli.
 12. Pred propast podiže se srce čovjeku, a prije slave ide smjernost. Jezek. 31, 11.
 13. Ko odgovara prije nego čuje, to mu je ludost i sramota. Isu. 22, 21. Jovan 7, 51.
 14. Duh čovječji snosi bol svoj; a duh oboren ko će podignuti?
 15. Srce razumna čovjeka dobavlja znanje, i uho mudrijeh traži znanje. Ef. 1, 17.
 16. Dar čovjeku širi mjesto i vodi ga pred vlastelje. 1.Moj. 39, 2. 1.Moj. 41, 14. 1.Moj. 41, 38. Prič. 19, 6. Prič. 21, 14. Dan. 1, 17. Dan. 1, 19. Dan. 6, 3.
 17. Pravedan se čini ko je prvi u svojoj raspri, ali kad dođe bližnji njegov, ispituje se. Luka 6, 42.
 18. Raspre prekida ždrijeb, i između silnijeh rasuđuje.
 19. Uvrijeđen je brat kao tvrd grad, i svađa je kao prijevornica na dvoru.
 20. Svakomu se trbuh siti plodom usta njegovijeh, dohotkom od usana svojih siti se.
 21. Smrt je i život u vlasti jeziku, i ko ga miluje, ješće plod njegov. Mat. 12, 37.
 22. Ko je našao ženu, našao je dobro i dobio ljubav od Gospoda.
 23. Siromah govori moleći, a bogat odgovara oštro. 1.Moj. 42, 14. Prič. 19, 7. Prič. 22, 7. Jak. 2, 3.
 24. Ko ima prijatelja, valja da postupa prijateljski, jer ima prijatelja vjernijih od brata. Jovan 15, 14.