BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Priče Solomunove - 11. glava

 1. Lažna su mjerila mrska Gospodu, a prava mjera ugodna mu je.
 2. Kad dođe oholost, dođe i sramota; a u smjernijeh je mudrost. Dan. 4, 30.
 3. Pravedne vodi bezazlenost njihova, a bezakonike satire zloća njihova. Prič. 13, 6.
 4. Neće pomoći bogatstvo u dan gnjeva, a pravda izbavlja od smrti. 1.Moj. 7, 1. Jezek. 7, 19. Sof. 1, 18.
 5. Pravda bezazlenoga upravlja put njegov, a bezbožnik pada od svoje bezbožnosti. Sud. 20, 41.
 6. Pravedne izbavlja pravda njihova, a bezakonici hvataju se u svojoj zloći. Prič. 11, 9. Prop. 10, 8. 1.Tim. 4, 8.
 7. Kad umire bezbožnik, propada nadanje, i najjače uzdanje propada.
 8. Pravednik se izbavlja iz nevolje, a bezbožnik dolazi na njegovo mjesto.
 9. Licemjer kvari ustima bližnjega svojega; ali se pravednici izbavljaju znanjem. Jov 8, 13.
 10. Dobru pravednijeh raduje se grad; a kad propadaju bezbožnici, biva pjevanje. Jest. 8, 15. Prič. 28, 12. Prič. 29, 2.
 11. Blagoslovima pravednijeh ljudi podiže se grad, a s usta bezbožničkih raskopava se. 2.Car. 23, 35.
 12. Bezumnik se ruga bližnjemu svojemu, a razuman čovjek muči.
 13. Opadač tumarajući izdaje tajnu; a ko je vjerna srca, taji stvar.
 14. Gdje nema savjeta, propada narod, a pomoć je u mnoštvu savjetnika. 1.Car. 12, 1.
 15. Zlo prolazi ko se jamči za tuđina; a ko mrzi na jamstvo, bez brige je.
 16. Žena mila dobija čast, a silni dobijaju bogatstvo.
 17. Milostiv čovjek čini dobro duši svojoj, a nemilostiv udi svojemu tijelu. Mat. 25, 31.
 18. Bezbožni radi posao prijevaran; a ko sije pravdu, pouzdana mu je plata. Os. 10, 12. Gal. 6, 8.
 19. Ko se drži pravde, na život mu je; a ko ide za zlom, na smrt mu je.
 20. Mrski su Gospodu koji su opaka srca; a mili su mu koji su bezazleni na svom putu.
 21. Zao čovjek neće ostati bez kara ako i druge uzme u pomoć; a sjeme pravednijeh izbaviće se. 2.Sam. 18, 7.
 22. Žena lijepa a bez razuma zlatna je brnjica u gubici svinji.
 23. Želja je pravednijeh samo dobro, a očekivanje bezbožnijeh gnjev. Rim. 2, 8.
 24. Jedan prosipa, i sve više ima; a drugi tvrduje suviše, i sve je siromašniji. 1.Car. 17, 16. 2.Kor. 9, 6.
 25. Podašna ruka biva bogatija, i ko napaja, sam će biti napojen. Mat. 5, 7.
 26. Ko ne da žita, proklinje ga narod, a ko prodaje, blagoslov mu je nad glavom. 1.Moj. 41, 56. Jov 29, 13. Amos 8, 5.
 27. Ko traži dobro, dobija ljubav; a ko traži zlo, zadesiće ga. Jest. 7, 10. 1.Pet. 3, 13.
 28. Ko se uzda u bogatstvo svoje, propašće; a pravednici će se kao grana zelenjeti. Jer. 17, 8. Mar. 10, 24. Luka 12, 21. 1.Tim. 6, 17.
 29. Ko zatire kuću svoju, naslijediće vjetar; i bezumnik će služiti mudromu. Prop. 5, 16.
 30. Plod je pravednikov drvo životno, i mudri obučava duše.
 31. Gle, pravedniku se na zemlji plaća, akamoli bezbožniku i grješniku?Jer. 25, 29. Luka 23, 31. 1.Pet. 4, 17.